Knappt hälften av låntagarna har tagit körkort

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN2023-09-06

Mindre än varannan av dem som tagit körkortslån hos Centrala studiestödsnämnden, CSN, tar körkort. Det främsta skälet till att utbildningen inte fullföljs är att kostnaden blir för hög.

Möjligheten att få studielån för körkortsutbildning infördes 2018. I en rapport till regeringen redovisar nu CSN att sammanlagt 18 200 personer hittills fått körkortslån. Sju av tio har varit tvungna att skjuta till egna pengar för att fullfölja sin utbildning.

”På den enkät vi skickade ut till låntagarna under hösten 2022 svarade en klar majoritet av dem som inte tagit körkort att det berodde på kostnaden. Förmodligen blev körkortet helt enkelt dyrare än förväntat och att lånet inte täckt allt. De flesta tror dock att de kommer ta körkort någon gång i framtiden”, konstaterar analytikern Hanna Rösth i ett pressmeddelande.

Högst andel körkortsinnehavare finns bland dem som var först ut och tog körkortslån under hösten 2018. I den gruppen har 58 procent tagit körkort. Därefter sjunker andelen med körkort ju kortare tid som gått sedan lånet togs. Totalt har 42 procent av dem som tagit lån verkligen tagit körkort.

Det är fler som är i arbete i gruppen som tagit körkort. Tre av fyra av dem som tagit körkort med körkortslånet som stöd klassificerades som sysselsatta i september 2022, jämfört med 58 procent av dem utan körkort. Oavsett kön är sysselsättningen högre om man tagit körkort.

”Däremot är skillnaden i sysselsättning större mellan män med och utan körkort än mellan kvinnor i respektive grupp. Det tyder på att körkortet har lite större betydelse för mäns möjligheter att få ett arbete än för kvinnors”, påpekar Hanna Rösth.

Av de låntagare som har körkort och arbete som huvudsaklig sysselsättning säger nära hälften att de har ett jobb där körkort är ett krav. Män anger i högre grad än kvinnor att de har ett sådant arbete.

Under 2022 betalade låntagarna in 22,8 miljoner kronor på sina körkortslån och totalt har 2 100 lån slutbetalats. Drygt var tionde låntagare har fått sina lån uppsagda till omedelbar betalning därför att de misskött sina betalningar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA