Kommuner kritiska till Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-10-31

Många kommuner anser att det finns stora brister i Arbetsförmedlingens lokala närvaro och att samverkan runt enskilda individer inte fungerar, visar en enkät som genomförts av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

SKR genomför årligen en enkät till kommunerna för att följa arbetet med arbetsmarknadspolitikens omläggning. Undersökningarna har enligt ett pressmeddelande tydliggjort brister och utvecklingsområden i Arbetsförmedlingens lokala närvaro och stöd till arbetssökande och arbetsgivare.

”På nationell nivå har vi en bra dialog med Arbetsförmedlingen, och flera kommuner uppger att det strategiska arbetet fungerar. Men det som blir väldigt tydligt i de här undersökningarna, nu och tidigare, är att det lokala samarbetet och samverkan runt enskilda individer haltar på många håll. Detta trots att Arbetsförmedlingen har haft flera regeringsuppdrag att stärka den lokala närvaron”, konstaterar Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR, i pressmeddelandet.

Enligt kommunerna har Arbetsförmedlingen inte tillräckliga resurser på lokal nivå för att stödja arbetslösa som står längre från arbete och nyanlända i etableringen, skriver SKR. Bara tolv procent av kommunerna uppger att Arbetsförmedlingen i hög eller mycket hög utsträckning uppfyller sitt uppdrag. Mer än nio av tio av kommunerna uppger att de själva utför arbetsuppgifter som borde göras av Arbetsförmedlingen.

Inte mer än var fjärde kommun anser att Arbetsförmedlingens resurser är tillräckliga för operativ samverkan med kommunen i enskilda individärenden, och bara tio procent anser att myndigheten har tillräckliga resurser att ge stöd till nyanlända i etableringsprogrammet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA