Kriminalvården föreslås få mer pengar

STATSBUDGETEN2020-09-11

Polisen får hålla till godo med tidigare aviserade tillskott för 2021. Kriminalvården föreslås däremot få ett ökat anslag med 350 miljoner kronor 2021 för att fortsätta utbyggnaden av platser, enligt den budgetöverenskommelse som regeringen gjort med Liberalerna och Centerpartiet.

Kriminalvården är en av de myndigheter inom rättsväsendet som får ett tillskott i det förslag till statsbudget för nästa år som regeringen kommit överens med samarbetspartierna om. Enligt förslaget ökas Kriminalvårdens anslag med 350 miljoner kronor 2021. Därefter är planen att myndigheten ska få ett tillskott om 500 miljoner kronor 2022 och 750 miljoner kronor från och med 2023.

Regeringen skriver i pressmeddelandet att beläggningen inom Kriminalvården är hög och att tillströmningen av intagna kan komma att fortsätta, inte minst i och med nya straffrättsliga reformer.

Migrationsdomstolarna har en hög inströmning av ärenden, vilket lett till långa handläggningstider. Det är dåligt både för integrationen och för den enskilda individen, anser regeringen, och föreslår därför att 172 miljoner kronor tillförs anslaget 2021. För 2022 beräknar regeringen att 157 miljoner kronor behöver tillföras och för 2023 ännu mer – 280 miljoner kronor.

När det gäller Polisen anser regeringen att de tillskott som myndigheten fått i tidigare budgetpropositioner säkerställer en fortsatt utbyggnad av antalet anställda. 2022 bör dock Polisen få ett tillskott på ytterligare 1 650 miljoner kronor, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Regeringen konstaterar också att det råder en ökad efterfrågan på Rättsmedicinalverkets tjänster. Myndigheten gör rättspsykiatriska, rättsgenetiska, rättskemiska och rättsmedicinska undersökningar både åt rättsväsendet och andra aktörer. Rättsmedicinalverket föreslås därför få ett tillskott på 40 miljoner kronor årligen från och med 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA