Kritik mot polis och åklagare

RIKSREVISIONEN2010-05-27
Polis och åklagare är för dåliga på att se till att mindre allvarliga brott utreds och leder till åtgärder. Riksrevisionen anser att fler civila utredare skulle behövas.

Riksrevisionen har granskat hur polis och åklagare hanterar de så kallade mängdbrotten – till exempel stölder, skadegörelse och lindrigare misshandel. Enligt rapporten är handläggningstiderna långa, andelen uppklarade ärenden låg och resultaten varierar stort över landet.

Enligt polisen är antalet mängdbrott cirka 1,1 miljoner per år. Det motsvarar nio av tio av alla polisanmälda brott. Mängdbrotten måste därför ses som en kärnuppgift för polis och åklagare, anser Riksrevisionen. Hanteringen av mängdbrott kostar polisen cirka 3,3 miljarder kronor per år, en tredjedel av det totala anslaget.

Riksrevisionen konstaterar att civila utredare inte rekryteras i någon nämnvärd utsträckning, trots att de ses som en tillgång inom polisen. Regeringens uppsatta mål om 20 000 poliser riskerar att motverka möjligheten att rekrytera civila utredare. Enligt Riksrevisionen kan sådan detaljstyrning av personalstyrkans omfattning och sammansättning få konsekvenser för effektiviteten i verksamheten.

Det finns många olika brottstyper under rubriken mängdbrott, men gemensamt är att de har relativt lågt straffvärde och är enkla att utreda, enligt rapporten. Ändå tar de lång tid för polisen att hantera. Den genomsnittliga utredningstiden för en misshandel som inte är grov är 117 dagar. Både offer och misstänkta får vänta, och de som begått brott kan fortsätta begå brott då reaktionerna uteblir eller försenas. Samtidigt kan brottsoffret uppleva att det som hänt dem inte tas på allvar. Det finns alltså en risk att medborgarna tappar förtroendet för rättsväsendets förmåga att fullgöra de uppgifter det fått av riksdagen och regeringen, skriver Riksrevisionen.

”Regeringen och myndigheterna har hittills inte gjort tillräckligt för att lösa problemen i hanteringen av mängdbrott. Det gäller inte minst polisen. Det är angeläget att det nu vidtas åtgärder som ger resultat”, säger riksrevisor Eva Lindström i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.