Kvinnor får rehabilitering oftare än män

ARBETSMILJÖ2018-10-08
Vilka rehabiliteringsinsatser en arbetsgivare sätter in för sina sjukskrivna medarbetare beror på vem som är sjuk. Kvinnor får insatser oftare än män och högutbildade oftare än lågutbildade, visar en studie från Linköpings universitet.

Syftet med studien var att undersöka vilka åtgärder arbetsgivare gör för sjukskrivna medarbetare och vilka kostnader arbetsgivare och samhället har i samband med sjuknärvaro och sjukfrånvaro.

Resultaten visar att arbetsgivare genomför en rad olika åtgärder och anpassningar när en medarbetare blir sjukskriven. Åtgärder och anpassningar beror i viss mån på vem den sjukskrivne medarbetaren är. Insatser är enligt studien vanligare för sjukskrivna med psykiatriska diagnoser, för högutbildade och för sjukskrivna i högkvalificerade yrken. Kvinnor fick oftare ändrade arbetsuppgifter och psykosocialt stöd än män.

Enligt studien har åtgärder och anpassningar på arbetsplatsen tydliga samband med chansen att komma tillbaka i arbete. Om den sjukskrivnes arbetsledare tog många kontakter med andra aktörer, som HR-avdelningen, företagshälsan och/eller Försäkringskassan var sannolikheten mindre för att den sjukskrivne skulle komma tillbaka till arbetet.

”Arbetsledare med anställda som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa prövar väldigt många olika åtgärder. De trevar sig fram och är osäkra på vilka åtgärder som kan fungera bäst”, kommenterar professor Kerstin Ekberg till suntarbetsliv.se.

Arbetsledarna i undersökningen uppskattade produktionsförlusterna till cirka 100 000 kronor per sjukskrivningsfall. Men enligt studien har arbetsledare en mycket oklar uppfattning om hur mycket tid, åtgärder och anpassningar kostar. Därför har någon närmare analys inte kunnat göras.

En ökad kostnadsmedvetenhet skulle enligt rapporten kunna stimulera till att större resurser läggs på att följa policys för hälsofrämjande åtgärder och utbilda arbetsledare i frågor om hälsa och arbetsförmåga på arbetsplatsen.

”Arbetsgivarna behöver mycket mer utbildning i vilka åtgärder som kan fungera, och hur man beräknar kostnaden för sjukfrånvaro. Idag handlar det mest om att hålla budgeten. Men en sjukfrånvaro påverkar ju också budgeten”, säger Kerstin Ekberg till suntarbetsliv.se.

Studiens genomförande

Totalt 3 000 sjukskrivna personer i AFA Försäkrings register, med diagnoserna psykiska besvär eller besvär i rörelseorganen, fick ett informationsbrev och en förfrågan om samtycke till att forskarna skulle få skicka en enkät till deras arbetsledare. 393 sjukskrivna gav samtycke. En webbenkät skickades till dessa arbetsledare. Totalt 198 arbetsledare (50 procent) till sjukskrivna personer besvarade enkäten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.