Stärkt rehabilitering ska utvärderas

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2019-08-12
Regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i uppdrag att följa upp och utvärdera den reform om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete som trädde i kraft 1 juli 2018.

Enligt den nya lagstiftningen som infördes 1 juli 2018 är arbetsgivaren skyldig att genomföra anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen för att underlätta för den som är sjukskriven att återgå i arbete. Efter 30 dagars sjukfrånvaro ska en plan för att komma tillbaka till jobbet upprättas för den som är sjukfrånvarande, om sjukskrivningen kan antas vara i minst 60 dagar. Samtidigt ökades möjligheterna att få ekonomiskt stöd för arbetsgivare att köpa in rehabiliteringstjänster. Rehabiliteringsplanen kan krävas in av Försäkringskassan för att följa upp planerade insatser.

I ISFs uppdrag ingår att följa upp och utvärdera:

  • Arbetsgivares skyldighet att upprätta en plan för återgång i arbete för arbetstagare som varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar.
  • Det ekonomiska stödet till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
  • Försäkringskassans användning av arbetsgivares planer för myndighetens handläggning och uppföljning.
  • Arbetsmiljöverkets insatser till följd av de rutiner som utformats i samverkan med Försäkringskassan.

Myndigheten ska också utvärdera om reformen bidrar till att stärka både individens möjligheter till rehabilitering och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.  På så sätt ska förutsättningarna för en tidigare återgång i arbete öka, vilket bidrar till minskad sjukfrånvaro och kortare sjukperioder.

Uppdraget ska delredovisas senast 30 november 2020 och slutredovisas senast 30 november 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.