Lång handläggningstid för bostadstillägg

PENSIONSMYNDIGHETEN2022-06-22

Pensionsmyndigheten har stora problem med bostadstillägget för pensionärer, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en ny rapport. Handläggningstiderna är långa och mängden oavslutade ärenden ökar, enligt rapporten.

Pensionärer som söker bostadstillägg riskerar att få vänta länge på sina beslut och sina pengar. Den genomsnittliga handläggningstiden för nyansökningar var under förra året 96 dagar. Det är betydligt längre än regeringens mål på högst 40 dagar. Pensionsmyndigheten har också svårt att hinna med ändringsanmälningar och återbetalningskrav, konstaterar ISF i rapporten till regeringen.

”De långa handläggningstiderna innebär att pensionärerna får vänta länge på att få sitt bostadstillägg. De kan också leda till felutbetalningar och till att pensionärer senare blir skyldiga att betala tillbaka pengar. Det ställer till problem för pensionärer med svag ekonomi”, framhåller Louise Malmgren, projektledare vid ISF, i ett pressmeddelande.

För att komma till rätta med problemen har Pensionsmyndigheten bland annat infört ett nytt arbetssätt i handläggningen, skriver ISF. Handläggarna ska prioritera de ärenden där pensionärerna själva ringer till myndigheten och försöka avsluta deras ärenden så fort som möjligt. Men enligt ISF är det oklart hur detta påverkar handläggningstiden för andra ärenden där pensionären inte ringer in.

”Pensionsmyndigheten behöver utvärdera sitt nya arbetssätt för att kunna avgöra hur de bäst ska använda sina resurser. Vi ser risker med att införa arbetssättet på bred front i ett läge där myndigheten ligger efter med handläggningen”, menar Louise Malmgren.

ISF anser att Pensionsmyndigheten behöver avsätta mer resurser för att minska den stora mängden oavslutade ärenden. Det kan antingen göras genom interna omprioriteringar eller genom ett externt resurstillskott, konstaterar ISF. Dessutom föreslår ISF att regeringen utreder om det är möjligt att förenkla regelverket så att bostadstillägget blir enklare att hantera.

”Det är mycket olyckligt att en förmån som är så viktig för pensionärer med svag ekonomi fungerar så dåligt som bostadstillägget gör i dag”, understryker ISFs generaldirektör Eva-Lo Ighe i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA