Lång handläggningstid för bostadstillägg

PENSIONSMYNDIGHETEN2022-06-22
Pensionsmyndigheten har stora problem med bostadstillägget för pensionärer, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en ny rapport. Handläggningstiderna är långa och mängden oavslutade ärenden ökar, enligt rapporten.

Pensionärer som söker bostadstillägg riskerar att få vänta länge på sina beslut och sina pengar. Den genomsnittliga handläggningstiden för nyansökningar var under förra året 96 dagar. Det är betydligt längre än regeringens mål på högst 40 dagar. Pensionsmyndigheten har också svårt att hinna med ändringsanmälningar och återbetalningskrav, konstaterar ISF i rapporten till regeringen.

”De långa handläggningstiderna innebär att pensionärerna får vänta länge på att få sitt bostadstillägg. De kan också leda till felutbetalningar och till att pensionärer senare blir skyldiga att betala tillbaka pengar. Det ställer till problem för pensionärer med svag ekonomi”, framhåller Louise Malmgren, projektledare vid ISF, i ett pressmeddelande.

För att komma till rätta med problemen har Pensionsmyndigheten bland annat infört ett nytt arbetssätt i handläggningen, skriver ISF. Handläggarna ska prioritera de ärenden där pensionärerna själva ringer till myndigheten och försöka avsluta deras ärenden så fort som möjligt. Men enligt ISF är det oklart hur detta påverkar handläggningstiden för andra ärenden där pensionären inte ringer in.

”Pensionsmyndigheten behöver utvärdera sitt nya arbetssätt för att kunna avgöra hur de bäst ska använda sina resurser. Vi ser risker med att införa arbetssättet på bred front i ett läge där myndigheten ligger efter med handläggningen”, menar Louise Malmgren.

ISF anser att Pensionsmyndigheten behöver avsätta mer resurser för att minska den stora mängden oavslutade ärenden. Det kan antingen göras genom interna omprioriteringar eller genom ett externt resurstillskott, konstaterar ISF. Dessutom föreslår ISF att regeringen utreder om det är möjligt att förenkla regelverket så att bostadstillägget blir enklare att hantera.

”Det är mycket olyckligt att en förmån som är så viktig för pensionärer med svag ekonomi fungerar så dåligt som bostadstillägget gör i dag”, understryker ISFs generaldirektör Eva-Lo Ighe i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.