Försäkringskassan räknar med att det blir ungefär 10 500 övertidstimmar under det inledande kvartalet i år.
Bild: Michael Erhardsson/Mostphotos
Försäkringskassan räknar med att det blir ungefär 10 500 övertidstimmar under det inledande kvartalet i år.

Långa ärendeköer ska hanteras med övertid

FÖRSÄKRINGSKASSAN2021-02-19

Övertid och timanställda ska lösa en del av problemen med Försäkringskassans långa handläggningstider för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning. Dessutom ska 260 personer rekryteras under våren, enligt myndighetens nya handlingsplan.

I början av 2019 införde Försäkringskassan de nya ärendeslagen omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, som rör barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Som Publikt tidigare har skrivit om har Försäkringskassan sedan dess haft långa handläggningstider för dessa ärendetyper.

I regleringsbrevet för 2021 gav regeringen därför myndigheten i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att komma tillrätta med problemen.

Nu har Försäkringskassan överlämnat handlingsplanen till regeringen. Enligt myndigheten är en del av lösningen övertid för personalen. Försäkringskassan räknar med att det blir ungefär 10 500 övertidstimmar under det inledande kvartalet i år.

Övertidsinsatsen är tänkt att pågå under hela 2021, men det går inte att uppskatta hur många timmar det kommer att röra sig om sammanlagt, skriver myndigheten i handlingsplanen.

Redan i slutet av 2019 påbörjades en liknande övertidsomgång. Den avslutades sedan i början av 2020, eftersom Försäkringskassan inte hade råd att fortsätta.

Publikt skrev då om att facket varnade för att övertiden kunde leda till dålig arbetsmiljö och ohälsa bland personalen.

Thomas Åding.
Bild: Casper Hedberg
Thomas Åding.

Thomas Åding, STs vice ordförande inom Försäkringskassan, anser – precis som då – att övertid inte kommer att lösa problemet.

– Det gör nog mer skada än nytta, tyvärr. Visst kan man kanske jobba undan en del tillfälligt, men det här är så pass omfattande ärendebalansproblem. Vi måste värna om att vi har en hållbar arbetsmiljö för personalen, säger han.

Men den här gången kommer övertid inte att beordras, enligt Andreas Larsson, chef vid myndighetens avdelning för funktionsnedsättning. Inför varje kvartal kommer man att göra en inventering bland personalen för att se vilka som kan tänka sig att jobba över och inom det första kvartalet är alltså bedömningen att det kommer att gå att få ihop 10 500 timmar, förklarar han.

– Nu har vi haft en dialog med regeringen och inför 2021 har vi fått extra finansiering för 2021, 2022 och 2023. Det motsvarar inte den finansiering vi skulle behöva, men det gör att vi kan anställa och ha en frivillig övertid, säger Andreas Larsson till Publikt.

Andreas Larsson.
Bild: Försäkringskassan
Andreas Larsson.

Hur ska ni undvika att övertiden sliter på personalen den här gången?

– Det finns en skillnad i att det inte är en beordrad övertid. Sedan är det som alltid varje chefs ansvar att ha en nära dialog med medarbetarna om vad som funkar bra och vad som funkar mindre bra. Det är så man måste fånga upp det.

Enligt handlingsplanen planerar Försäkringskassan också att rekrytera runt 260 personer under våren 2021. Myndigheten kommer också att använda sig av timanställd personal, som ska täcka upp för de handläggare som utbildar nyrekryterad personal.

Helst skulle det behövas ännu fler nyanställningar, framhåller Andreas Larsson.

– Pengarna som vi har fått nu räcker till 260 personer och dem är vi glada för. Sedan är frågan också hur många vi kan ta in på så här kort tid. Det krävs mycket resurser för att ta emot nya anställda och det är ofta de duktigaste kollegerna som handleder de nya, vilket betyder att de inte kan jobba med handläggning under tiden, säger han.

Målet är att myndigheten ska nå mer acceptabla handläggningstider under 2023, enligt planen. Det är lång tid, med tanke på att ärendeslagen infördes i början av 2019, anser STs Thomas Åding.

Han understryker att det är regeringen som bär det största ansvaret för att problemen fortlöper eftersom det tagit lång tid att skjuta till extra budgetmedel. Försäkringskassan hade dock kunnat prioritera ärendeslagen omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning i ett tidigare skede, konstaterar han.

De reaktioner han nåtts av som facklig förtroendevald är att de anställda är besvikna över situationen.

– Det är enormt frustrerande att se att de insatser som har gjorts inte gör att man kommer ned i handläggningstider. Man känner en trötthet över att inte kunna ge medborgarna det som de förväntar sig, säger Thomas Åding.

Avdelningschefen Andreas Larsson vill inte värdera vem som bär störst ansvar för de långa handläggningstiderna, och varför det tar tid att hitta en lösning på problemen.

– Vi har en bild av grundorsakerna till det här men jag kan bara prata om vårt ansvar som myndighet, och vi har gjort allt vi kan med de resurser som vi har fått, säger han.

Försäkringskassan kommer också att dra in på den del av personalens kompetensutveckling som inte är helt nödvändig ”för att administrera försäkringarna”. Den tiden ska i stället avsättas för handläggning av ärenden, skriver myndigheten i den nya handlingsplanen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA