För att minska ärendehögen har arbetsgivaren upprättat en handlingsplan, som bland annat innebär 60 timmars beordrad övertid per anställd fram till jul. Facket och arbetsgivaren är inte överens om övertidsinsatsen.
Bild: Mostphotos
För att minska ärendehögen har arbetsgivaren upprättat en handlingsplan, som bland annat innebär 60 timmars beordrad övertid per anställd fram till jul. Facket och arbetsgivaren är inte överens om övertidsinsatsen.

Ärendekö tvingar personal till övertid

FÖRSÄKRINGSKASSAN2019-11-27

Försäkringskassans handläggningstider för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har ökat. Nu har personalen beordrats övertid fram till jul. ”Det är frustrerande för de anställda när de inser att det inte finns någon chans att leverera det som allmänheten kan förvänta sig”, säger STs vice avdelningsordförande Thomas Åding till Publikt.

Vid årsskiftet införde Försäkringskassan de nya ärendetyperna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, riktade mot barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Nu går myndigheten ut och varnar för att handläggningstiderna är längre än normalt, i snitt får den som ansöker vänta åtta månader på sitt beslut.

För att minska ärendehögen och korta handläggningstiderna har arbetsgivaren upprättat en handlingsplan, som bland annat innebär 60 timmars beordrad övertid per anställd fram till jul. ST har fört fram i samverkan med arbetsgivaren att man inte står bakom den åtgärden.

Den pågående övertidsinsatsen innebär risker för medlemmarnas arbetsmiljö och hälsa. Dessutom kan det leda till en hög personalomsättning, menar Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan.

– Vi anser inte att den stora övertidsinsatsen är rätt åtgärd, då vi menar att det här ändå inte kommer att leda till att man hamnar i balans med ärendena för överskådlig tid, åratal, framöver, säger han till Publikt.

Grunden till problemet är att de nya ärendetyperna infördes utan finansiering från regeringen, säger Thomas Åding. Därför bör myndigheten satsa på att begära mer pengar, för att nå en mer långsiktigt hållbar lösning snarare än att beordra övertid.

Från arbetsgivarhåll betonar man att de långa handläggningstiderna inte har kommit som någon överraskning.

– Vi kunde ganska tidigt inför januari 2019 se att med den personal vi har så kommer vi få svårt att hantera alla ansökningar, säger Andreas Larsson, verksamhetschef på Försäkringskassan till Publikt.

Enligt honom kommer det, med nuvarande resurser, dröja till 2021 innan man är nere på en handläggningstid runt tre månader, som anses vara det rimliga.

Förutom övertid går arbetsgivarens handlingsplan ut på att omfördela personal internt, samt att nyrekrytera. Efter att ha varit runt 100 handläggare som arbetat med de nya ärendetyperna i början av året, är man nu uppe i omkring 450 handläggare.

– Den planen vi har nu handlar om övertid fram till jul. Sedan får vi utvärdera läget över 2020, men det går inte att utesluta att det blir mer då, säger Andreas Larsson.

Han betonar att alla medarbetare inte jobbar övertid, för tillfället handlar det om ungefär hälften av de 450 handläggarna. Att övertidsinsatsen skulle vara orimlig håller han inte med om.

– Vi gör det vi kan med de resurserna som vi har. Syftet med övertiden är att korta handläggningstiderna så att medborgarna får beslut och utbetalning i sina ärenden så snabbt som möjligt.

Om det blir en förlängd övertidsinsats efter jul är även en budgetfråga, påpekar Andreas Larsson.

Thomas Åding, vice ordförande ST inom Försäkringskassan.
Bild: Casper Hedberg
Thomas Åding, vice ordförande ST inom Försäkringskassan.
Försäkringskassans verksamhetschef Andreas Larsson
Bild: Försäkringskassan
Försäkringskassans verksamhetschef Andreas Larsson

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA