Försäkringskassan har ett antal uppdrag och arbetsuppgifter som inte är finansierade i nuvarande budget. Dessa hanteras i dagsläget genom att resurser omprioriteras, skriver myndigheten i budgetunderlaget till regeringen. Nu vill man ha ökade anslag.
Försäkringskassan har ett antal uppdrag och arbetsuppgifter som inte är finansierade i nuvarande budget. Dessa hanteras i dagsläget genom att resurser omprioriteras, skriver myndigheten i budgetunderlaget till regeringen. Nu vill man ha ökade anslag.

Vill ha mer pengar för nya ärendeslag

FÖRSÄKRINGSKASSAN2020-03-06
Försäkringskassan utför uppgifter som man inte har fått medel för till en kostnad av nära en halv miljard kronor i år. Mest kostar de nya ärendeslagen omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, skriver myndigheten i sitt budgetunderlag till regeringen.

I år är Försäkringskassans förvaltningsanslag från regeringen på drygt 8,8 miljarder kronor. Anslaget ska öka årligen för att 2023 uppgå till strax över 9,1 miljarder kronor. Men de pengarna räcker inte, skriver myndigheten i sitt nya budgetunderlag för de kommande tre åren.

Anledningen till det är framför allt att myndigheten har ett antal uppdrag och arbetsuppgifter som inte är finansierade i nuvarande budget. Dessa verksamhetskostnader hanteras i dagsläget genom att resurser omprioriteras, och anslagssparandet för både för 2018 och 2019 har också använts, skriver myndigheten i underlaget.

Främst är det de nya ärendeslagen omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som kostar. I år uppgår de ofinansierade uppdragen till 465 miljoner kronor, och de båda nya ärendeslagen står enligt budgetunderlaget för mer än hälften av de ofinansierade verksamhetskostnaderna.

Publikt har tidigare skrivit om hur de nya ärendeslagen först fick Försäkringskassan att beordra övertid för runt 250 anställda under hösten. Vid årsskiftet avslutades den övertidsinsatsen med motiveringen att myndigheten inte har råd med mer övertid.

"Budgetförutsättningarna tillåter inte övertid. Sedan slet det så klart ganska hårt på personalen", sade Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef vid avdelningen för funktionsnedsättning, då till Publikt.

Om ytterligare resurser inte tillförs myndigheten riskeras handläggningstider och telefonköer i en rad andra förmåner att bli längre, eftersom resurser behöver fördelas om internt mellan olika verksamhetsgrenar, skriver Försäkringskassan i budgetunderlaget.

Kostnaden för de ofinansierade arbetsuppgifterna kommer att öka för varje år fram till 2023. Om Försäkringskassan inte får ökade anslag kommer kostnaden då vara 100 miljoner kronor högre än vad den är i år, skriver myndigheten.

Förutom de nya ärendeslagen anger myndigheten en rad orsaker till varför budgetanslaget behöver öka mer än vad regeringen planerat för i dagsläget. Exempelvis innebär höjd pensionsålder att de administrativa kostnaderna ökar, enligt budgetunderlaget. Det faktum att det föds fler barn i landet kommer att öka antalet ansökningar och därmed arbetsbelastningen när det gäller föräldraförsäkringen.

Försäkringskassan anser sig också behöva växla upp arbetet med att förebygga och upptäcka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk. Att myndighetens uppdrag om att samordna ett antal myndigheters it-drift har förlängts över 2022 är ytterligare en anledning till varför man behöver höja anslaget, skriver myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.