Ny reform gav allvarliga effekter

FÖRSÄKRINGSKASSAN2020-05-06
Många personer med funktionsnedsättning har drabbats av allvarliga konsekvenser när Försäkringskassan börjat handlägga de nya ärendeslagen omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har granskat införandet av de nya socialförsäkringsförmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De ersatte vårdbidrag och handikappersättning i januari 2019. Försäkringskassan fick enligt rapporten bristande förutsättningar för att genomföra de snabba förändringarna, och det har bland annat lett till långa väntetider för beslut.

”Försäkringskassan har haft för kort tid för förberedelser och det har inte funnits tillräcklig kapacitet i handläggningen för att hantera alla ansökningar som kommit in”, kommenterar ISFs projektledare Maria Gustavson granskningen i ett pressmeddelande.

Granskningen visar att handläggningstiderna har vuxit gradvis. Sedan hösten 2019 är de i genomsnitt åtta månader. Cirka 38 000 personer inom omvårdnadsbidrag och cirka 20 000 inom merkostnadsersättning väntar i mars 2020 på att få beslut.

”Det är allvarligt med så långa handläggningstider. Det drabbar personer och familjer med barn med funktionsnedsättning. Många blir av med sina tidigare ersättningar, som fasas ut under införandet av de nya, och står då utan ersättning under en lång period”, konstaterar Maria Gustavson.

ISF anser att regeringen vid framtida reformer måste säkerställa att det finns tillräckligt med tid och resurser för nödvändiga förberedelser. Sex månader från beslut till införande är för kort tid för en så stor reform. Det handlar bland annat om att utveckla nytt it-stöd, tolka lagstiftningen och omsätta den till praktiska vägledningar och arbetsprocesser. Man ska också hinna rekrytera och utbilda handläggare, beslutsfattare och specialister.

Enligt rapporten från ISF har införandet av de nya förmånerna och utfasningen av de gamla förmånerna lett till allvarliga konsekvenser för många enskilda och för familjer med barn som har en funktionsnedsättning. Övergångsbestämmelserna har bidragit till långa handläggningstider och glapp i utbetalningar mellan förmånerna.

En övergripande lärdom är enligt ISF att både regeringen och den myndighet som inför en reform kontinuerligt behöver följa upp införandet, för att snabbt kunna uppmärksamma och åtgärda oväntade konsekvenser av reformen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.