Försäkringskassan har ett antal uppdrag och arbetsuppgifter som inte är finansierade i nuvarande budget. Dessa hanteras i dagsläget genom att resurser omprioriteras, skriver myndigheten i budgetunderlaget till regeringen. Nu vill man ha ökade anslag.
Försäkringskassan har ett antal uppdrag och arbetsuppgifter som inte är finansierade i nuvarande budget. Dessa hanteras i dagsläget genom att resurser omprioriteras, skriver myndigheten i budgetunderlaget till regeringen. Nu vill man ha ökade anslag.

JO kritiserar långa handläggningstider

FÖRSÄKRINGSKASSAN2019-11-29

Försäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.

Sedan de nya ärendetyperna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning infördes har handläggningstiderna vuxit till i genomsnitt åtta månader. Därför har Försäkringskassan beordrat omkring hälften av de 450 handläggare som jobbar med ärendena 60 timmars övertid per anställd fram till jul.

Nu får myndigheten kritik av Justitieombudsmannen, JO, som har granskat myndighetens verksamhet i Göteborg.

I ett skriftligt beslut pekar JO på att ärenden ofta blir liggande utan att handläggning påbörjas.

”Vid granskningen noterades flera fall där myndigheten kunde ha varit mer aktiv”, skriver JO i beslutet.

Enligt JOs granskning är informationen till medborgarna om hur lång tid som handläggningen av ärenden kommer ta ofta otydligt utformad eller felaktig. I flera fall rör det som om avvikelser med flera månader från det som sedan blir den verkliga handläggningstiden.

Som Publikt rapporterat tidigare är ST kritiska till den övertidsinsats som arbetsgivaren beordrat för att förkorta handläggningstiderna.

– Vi menar att det här ändå inte kommer att leda till att man hamnar i balans med ärendena för överskådlig tid, åratal, framöver, sade Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan då till Publikt.

Grunden till problemet är att de nya ärendetyperna infördes utan finansiering från regeringen. Därför bör myndigheten i stället satsa på att begära mer pengar, för att nå en mer långsiktigt hållbar lösning, enligt honom.

Från arbetsgivarhåll betonar man att de långa handläggningstiderna inte har kommit som någon överraskning, och att det med nuvarande resurser kommer att dröja till 2021 innan man är nere på en rimlig nivå i handläggningstid.

– Den planen vi har nu handlar om övertid fram till jul. Sedan får vi utvärdera läget över 2020, men det går inte att utesluta att det blir mer då, sade Försäkringskassans verksamhetschef Andreas Larsson.

JO konstaterar i sitt beslut att de långa ärendeköerna får stora konsekvenser, och att det är är allvarligt att myndighetens mål om en handläggningstid på 90 dagar beräknas nås först i slutet av 2021.

”Även om omvårdnadsbidrag betalas ut retroaktivt, leder de långa handläggningstiderna till att det kan uppstå ett glapp i utbetalningarna med följd att den enskilde under en period står utan ersättning”, skriver man i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA