Långsam myndighet får betala skadestånd

PENSIONSMYNDIGHETEN2020-05-26
Justitiekanslern, JK, kritiserar Pensionsmyndigheten för långsam handläggning av bostadstillägg. Myndigheten får nu betala 8 360 kronor i skadestånd till en kvinna som fick vänta länge på svar.

JK har efter en anmälan kommit fram till att Pensionsmyndigheten varit alltför saktfärdig i hanteringen av en ansökan om bostadstillägg. Eftersom den långsamma handläggningen ledde till att den sökande förlorat pengar på utebliven ersättning åläggs myndigheten att betala skadestånd till henne.

Det var i januari förra året som två makar ansökte om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. I maj meddelade de att de flyttat isär. Först i juni, efter fem månader, började Pensionsmyndigheten handlägga ansökan. Två veckor senare upptäckte myndigheten att den ena maken inte tog ut sin premiepension, vilket är en förutsättning för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Så fort hon fått det beskedet ansökte hon om att ta ut sin premiepension om 106 kronor per månad. Pensionsmyndigheten beslutade att avslå den gemensamma ansökan om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd för tiden fram till och med juni 2019 därför att hon inte tagit ut sin premiepension under den tiden.

Samma dag beslutades att hon hade rätt till bostadstillägg från och med juli 2019 med 4 180 kr per månad. Hennes ansökan om äldreförsörjningsstöd avslogs eftersom hon hade för höga inkomster. Också maken fick rätt till bostadstillägg från och med juni 2019 med 932 kr per månad, men också hans ansökan om äldreförsörjningsstöd avslogs på grund av för hög inkomst.

I sin anmälan till JK begärde båda makarna skadestånd av staten för det bostadstillägg som de skulle haft rätt till. Enligt anmälarna tog det 22 veckor från det att de ansökte till dess de fick besked att kvinnan inte hade rätt till ersättning för att hon inte tog ut sin premiepension på 106 kr i månaden. Hade hon fått det beskedet tidigare hade hon naturligtvis tagit ut premiepensionen tidigare och därmed också haft rätt till bostadstillägg.

JK konstaterar att kvinnan skulle haft rätt till ersättning under maj och juni, om hon tagit ut premiepensionen. Därför åläggs Pensionsmyndigheten att betala ut skadestånd med motsvarande summa, 8 360 kronor, beroende på att handläggningen varit ”skadeståndsgrundande långsam”.

”Att ett ärende som rör bostadstillägg blir liggande fem månader utan att någon åtgärd vidtas är oacceptabelt. Den långa handläggningstiden beror i princip uteslutande på den initiala inaktiviteten från myndighetens sida”, skriver JK.

Makens ansökan om skadestånd avslås av JK. Pensionsmyndigheten förtjänar kritik för den långsamma handläggningen, konstaterar JK.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.