Bild: Casper Hedberg

Löneförhandlingarna klara på Försäkringskassan

FÖRSÄKRINGSKASSAN2023-12-08

STs medlemmar på Försäkringskassan får i snitt en löneökning strax över det centrala löneavtalets så kallade oenighetsutrymme på 4,1 procent. ”Hade vi inte haft siffran i avtalet hade det varit väldigt svårt för oss att nå den här nivån”, säger STs avdelningsordförande Thomas Åding.

Löneprocessen på Försäkringskassan gick undan i år. Bara några dagar efter att det centrala kollektivavtalet var klart i slutet av september hade parterna på myndigheten kommit överens om ett nytt lokalt kollektivavtal för de kommande två åren.

Därefter drog arbetet med årets lönerevision i gång, med lönesamtal och facklig förhandling samt lönesättande samtal. Det blev klart i början av november, och förhandlingsprotokollet om nya löner kunde undertecknas i slutet av samma månad, berättar STs avdelningsordförande Thomas Åding.

– Vi började förbereda arbetet tidigt i år och gjorde klart det som gick innan det centrala avtalet kom, säger han.

Thomas Åding konstaterar att löneökningarna efter de lokala förhandlingarna i snitt landar på 4,15 procent för medlemmar i fackförbunden inom den del av förhandlingsorganisationen Offentliganställdas Förhandlingsråd där ST ingår.

Det så kallade oenighetsutrymmet i det centrala kollektivavtalet, som i praktiken fungerar som ett golv i förhandlingarna, var 4,1 procent.

– Vi tycker att det gick okej. Det är alltid skralt med pengar hos Försäkringskassan, men just nu är det extra tufft. Hade vi inte haft siffran i avtalet hade det varit väldigt svårt för oss att nå den här nivån, säger Thomas Åding.

Han anser ändå inte att det svåra ekonomiska läget på myndigheten har stört förhandlingarna.

– Det är ständiga diskussioner med arbetsgivaren om situationen, men vi har inte upplevt att lönerna hålls nere på grund av det. Vi tycker att processen har fungerat bra.

Just nu pågår arbetet med att återkoppla de nya lönerna till medlemmarna. De kommer att betalas ut på decemberlönen med retroaktivitet från 1 oktober.

Inför årets förhandlingar upplevde Thomas Åding att det fanns ett stort tryck från medlemmarna, som ville ha kraftiga löneökningar på grund av kostnadsökningar och inflationen.

– Från vår sida har vi försökt att gå ut och prata om avtalet och det ekonomiska läget. Vi har förklarat att det inte är troligt att vi får ut mycket mer än det som centrala avtalet garanterar oss och att det inte finns någon individgaranti. Jag tror att de flesta har förståelse för det, men jag har också haft kontakt med flera medlemmar som hade hoppats på ett bättre lönepåslag, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA