Många jobbar hemifrån när de är sjuka

ARBETSMILJÖ2023-11-07

Mer än hälften av de kontorsanställda jobbar hemifrån trots att de är sjuka, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av tjänsteföretaget ISS. Det främsta skälet är att undvika för stor arbetsbörda när man kommer tillbaka till jobbet.

Novus undersökning bygger på en enkät som besvarats av drygt 1 000 svenska kontorsarbetare med möjlighet att jobba hemifrån. 58 procent uppger att de jobbar hemifrån när de egentligen är sjuka. Bland kvinnor är andelen något högre.

Den vanligaste anledningen att jobba vid sjukdom är att arbetsbelastningen annars blir för stor när man väl kommer tillbaka. Kvinnor svarar i större utsträckning än män att detta är ett skäl.

Fyra av tio svarande uppger att de arbetar trots sjukdom för att de inte vill förlora pengar. Det är vanligast bland personer med barn i hushållet. Även detta skäl till att jobba när man är sjuk är vanligare bland kvinnor än bland män.

Var tionde svarande upplever att det finns en förväntan att de ska arbeta hemifrån när de är sjuka.

”Att inte ha en genomarbetad strategi för den digitala och fysiska arbetsplatsen kan medföra en fara för människors välmående och hälsa. Utöver att man jobbar fast man är sjuk så upplever var tionde svensk att de blir mer nedstämda av att jobba hemifrån, samtidigt som fyra av tio svenskar tycker att arbetsdagen får ett tydligare slut på kontoret”, konstaterar Andreas Thorling, vd på ISS Sverige, i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA