Många statsanställda jobbar hemma

STATSFÖRVALTNING2020-06-22

Drygt hälften av de statligt anställda har arbetat hemifrån under coronapandemin, enligt årets jobbhälsoindex, som Dagens Nyheter rapporterar om. Många av dem uppger att de annars inte brukar jobba hemifrån.

I vanliga fall arbetar 17 procent av de statliga anställda hemma, helt eller delvis, enligt undersökningen. I år uppger ytterligare 35 procent av de statligt anställda att de normalt sett inte jobbar hemma, men att de gjort det nu på grund av coronapandemin.  

Lars Hjalmarsson, vd och grundare av Jobbhälsoindex, säger till Dagens Nyheter att han tror att orsaken är att många statligt anställda har arbetsuppgifter som går att utföra hemifrån. En annan möjlig förklaring kan vara att den statliga sektorn i högre utsträckning än andra följer Folkhälsomyndighetens råd, menar han.

Inom privat sektor arbetar cirka fyra av tio hemifrån. 25 procent uppger att det är på grund av pandemin.

Minst vanligt är hemarbete bland dem som arbetar inom regioner och kommuner, visar undersökningen. 

Jobbhälsoindex

Jobbhälsoindex ges ut av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt kvalitetsindex AB. Indexet fokuserar på olika aspekter av arbetslivet. 10 000 människor i åldrarna 20–65 år tillfrågas årligen. I den aktuella enkäten har 6 800 personer svarat.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA