Bild: Mostphotos

Så många statsanställda jobbar hemma

CORONA2021-02-11

Sex av tio statsanställda jobbade hemifrån under januari, visar en ny rapport från Arbetsgivarverket. Men andelen som distansarbetar på olika myndigheter skiljer sig kraftigt åt, visar statistiken för samtliga myndigheter.

Från och med januari i år ska statliga myndigheter rapportera till Arbetsgivarverket hur stor andel av deras personal som arbetar hemifrån. Den första redovisningen visar att 147 220 av 246 170 statsanställda huvudsakligen jobbade hemifrån under förra månaden, vilket motsvarar ungefär 60 procent.

Statistiken visar att spridningen bland myndigheterna är stor. Flera arbetsplatser tycks ha stått helt tomma, bland annat rapporterar Skolforskningsinstitutet att 100 procent av deras anställda huvudsakligen jobbat hemma.

Kriminalvården ligger av förklarliga skäl nära botten, där arbetade 8 procent av de anställda hemifrån under januari. Tillsammans med andra stora myndigheter som Polismyndigheten och Försvarsmakten drar de ned snittet. Medelvärdet bland alla de omkring 200 rapporterande myndigheterna låg på omkring åtta av tio, medan Polismyndigheten, Försvarsmakten och Kriminalvården tillsammans låg runt två av tio.

– Tittar man myndighetsvis finns det en variation mellan 5 och 100 procent i andelen som arbetar hemifrån. En del verksamheter behöver förstås bedrivas på plats och uppdraget till myndigheterna handlar ju om att skapa möjligheter att jobba hemifrån i så stor utsträckning som verksamheten tillåter, säger Anders Stålsby som är statistikchef på Arbetsgivarverket.

Bland länsstyrelserna varierar andelen anställda som jobbar hemifrån mellan 60 och 90 procent. Det kan tyckas vara en stor skillnad, men är enligt Anders Stålsby inte särskilt anmärkningsvärt.

– Alla länsstyrelser ligger ändå över 50 procent. Det kan handla om att uppdragen eller förutsättningarna till viss del skiljer sig åt beroende på var i landet verksamheterna finns, men också att möjligheterna för arbetstagare att utföra sina arbetsuppgifter hemifrån ser olika ut, säger han.

Rapporteringen av hur många anställda som jobbar hemifrån ska göras av myndigheterna fram till juli i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Corona
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA