"Det är helt myndigheternas eget ansvar att tolka uppdraget. Regeringen ska inte gå in och detaljstyra det", säger civilminister Lena Micko till Publikt.
Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet
"Det är helt myndigheternas eget ansvar att tolka uppdraget. Regeringen ska inte gå in och detaljstyra det", säger civilminister Lena Micko till Publikt.

Myndigheterna får själva tolka uppdrag om hemarbete

CORONA2021-02-15

Regeringen har tryckt hårt på uppdraget till myndigheterna att säkerställa att bara anställda som måste vara på plats befinner sig i lokalerna. Men regeringen lämnar helt upp till varje myndighet att tolka vad det innebär i praktiken.

Nyligen presenterade Arbetsgivarverket statistik över hur stor andel av de statliga myndigheternas medarbetare som jobbade hemifrån under januari. Statistiken bygger på siffror som myndigheterna själva rapporterat in och visar att för staten som helhet arbetade 6 av 10 myndighetsanställda hemifrån under januari.

Civilminister Lena Micko ser positivt på det resultatet.

– Det ger en bra bekräftelse på att myndigheterna verkligen förstår hur allvarligt läget är och det visar på att det finns en stor flexibilitet inom statsförvaltningen. Det är också en signal till övriga arbetsmarknaden, säger hon.

Civilministern ser inte något i rapporten för januari som hon finner problematiskt. Samtidigt säger hon att hon vill vara försiktig med att dra slutsatser utifrån resultatet.

– De månatliga rapporterna är en viktig del av vårt krisledningsarbete. Detta är den första rapporten och vi kommer att följa hur det utvecklar sig. Just nu är det upp till varje myndighet att analysera sina siffror, säger Lena Micko.

Regeringen har lagt stor vikt vid uppdraget till myndigheterna att så många medarbetare som möjligt ska jobba hemifrån. När statsminister Stefan Löfven under en presskonferens 4 februari meddelade att de nationella restriktionerna förlängs, inledde han med att ta upp detta. Fram till 31 maj ska myndigheterna ”säkerställa att endast personer vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler”.

Betyder det att myndigheterna ska förbjuda övriga medarbetare att komma till kontoret?

– Det är helt myndigheternas eget ansvar att tolka uppdraget. Regeringen ska inte gå in och detaljstyra det, säger Lena Micko.

Även när det gäller frågan om hur myndigheter ska agera när medarbetare av olika skäl har svårigheter att arbeta hemifrån understryker hon att det är varje enskild myndighet som behöver hantera dessa situationer.

Uppdraget skulle kunna tolkas som att en person som har svårt att arbeta hemifrån borde arbetsbefrias snarare än tillåtas komma till kontoret?

– Det är upp till myndigheten att bestämma. Det är myndigheterna som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.

Flera myndigheter som Publikt talat med säger att de redan i mars förra året rekommenderade medarbetarna att jobba hemifrån och att en klar majoritet gjort det sedan dess. De menar därför att regeringens uppdrag inte innebar någon stor skillnad när det infördes i december, utan bara en liten skärpning.

Anders Liif, som är HR-direktör på Försäkringskassan, säger att Försäkringskassan är följsamma till regeringens styrning. Men parallellt måste myndigheten även säkerställa verksamheten och en god arbetsmiljö, framhåller han.

– Det innebär att det utifrån verksamhetens och medarbetarens behov finns möjlighet att vara på kontoret och arbeta, säger Anders Liif.

I samband med att regeringen förlängde tiden för uppdraget skickade Försäkringskassans ledning ut ett mejl till alla chefer med rubriken ”Fortsatt uppmaning att arbeta hemifrån men det finns möjlighet att få dispens.” I brevet står att cheferna har möjlighet att i speciella enskilda fall göra undantag från regeln om hemarbete om det bedöms att det är nödvändigt för att värna den fysiska och/eller psykosociala arbetsmiljön för medarbetaren.

– I vissa fall kan det mest ansvarsfulla vara att låta enskilda medarbetare jobba på kontoret. Men en absolut majoritet av Försäkringskassans medarbetare arbetar hemma just nu, säger Anders Liif.

En liknande bedömning görs på Skatteverket, berättar Sofia Martell, chef för HR och arbetsmiljö på myndigheten.

– Om någon medarbetare av arbetsmiljöskäl behöver sitta på kontoret så är det ett chefsbeslut, säger hon.

Trots att det är upp till myndigheterna att själva tolka regeringsuppdraget, utesluter civilminister Lena Micko inte att regeringen kommer att agera på något sätt om andelen hemarbetande myndighetsanställda förändras under kommande månader:

– Det är inget som jag ser något behov av i dag, men jag stänger inga dörrar för att vi kan behöva agera framöver.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Så klarar du att flytta hem jobbet

RÅD OM JOBBET: DISTANSARBETE2020-04-28

Distansarbetet är här för att stanna

PÅ DJUPET: CORONAPANDEMIN OCH ARBETSLIVET2020-10-09

Landskapen står tomma under pandemin

REPORTAGE: TÖMDA KONTOR2021-02-05
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA