Bild: Mostphotos

Oförändrad andel distansarbetare i staten

CORONA2021-05-11

Sex av tio statsanställda distansarbetade i april, visar statistik från Arbetsgivarverket. Sedan myndigheten började rapportera siffrorna vid årsskiftet är andelen som jobbar hemifrån i stort sett oförändrad.

Arbetsgivarverkets statistik om distansarbetande statsanställda i april visar att andelen distansarbetare ligger kvar på strax över 60 procent.

Precis som under januari, februari och mars är dock spridningen stor mellan myndigheterna när det gäller andelen anställda som arbetar hemifrån.

Fortfarande rapporterar tio myndigheter att all personal jobbar på distans, medan 21 av myndigheterna nu uppger att färre än hälften gör detsamma. Det sist nämnda är en ökning med två myndigheter.

Statens institutionsstyrelse den enda myndigheten som uppger att färre än 10 procent av de anställda jobbar på distans.

Myndigheternas uppdrag om att rapportera in hemarbete till Arbetsgivarverket upphör 1 juli i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA