På tio myndigheter jobbar alla på distans

CORONA2021-04-12

Sex av tio statsanställda arbetade på distans i mars, visar siffror från Arbetsgivarverket. Andelen är i stort sett oförändrad sedan årsskiftet. Tio myndigheter rapporterar att alla anställda jobbar på distans.

Efter att coronapandemin slog till för över ett år sedan har landets statsanställda uppmanats att arbeta på distans. Sedan januari i år ska myndigheterna också rapportera in statistik över hur många som distansarbetar till Arbetsgivarverket.

En sammanställning av Arbetsgivarverkets siffror för mars visar att det var närmare 300 fler statsanställda som jobbade hemifrån jämfört med i februari. Totalt rör det sig om 150 907 av de 249 487 statsanställda som arbetade på de 199 myndigheter som har rapporterat in statistik.

Det betyder att andelen statsanställda hemmajobbare nu nästan har krupit upp till 61 procent efter att ha legat på precis över 60 procent i januari, visar Arbetsgivarverkets siffror.

Precis som under januari och februari är spridningen dock stor mellan myndigheterna när det gäller andelen personal som arbetar hemifrån.

Tio myndigheter rapporterar att samtlig personal jobbar på distans, medan 19 av myndigheterna anger att färre än hälften gör detsamma.

Statens institutionsstyrelse och Överklagandenämnden för studiestöd är de enda myndigheter som uppger att färre än 10 procent av de anställda jobbar på distans.

Myndigheternas uppdrag om att rapportera in hemarbete till Arbetsgivarverket gäller till och med 1 juli 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA