Förlängt hemarbete för statsanställda

CORONA2021-05-17

Regeringen har beslutat att förlänga de statliga myndigheternas uppdrag att se till att så många anställda som möjligt jobbar hemifrån till och med 15 september.

Regeringen beslutade 22 december i fjol att uppdra till myndigheterna att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler. I myndigheternas uppdrag ingår också vidta ytterligare åtgärder för att så många som möjligt av de anställda skulle kunna arbeta hemifrån. Syftet var att minska smittspridningen och belastningen på vården på grund av covid-19.

Uppdraget har förlängts vid flera tillfällen, och nu har regeringen beslutat om en ytterligare förlängning till och med 15 september.

”Arbetsplatserna är ett av de områden där smittspridning främst sker och mätningar visar att uppdraget till myndigheterna har haft effekt under våren. Eftersom både smittspridningen och belastningen på sjukvården fortfarande är hög bedömer regeringen att uppdraget behöver förlängas över sommaren. Det är samtidigt viktigt att myndigheterna kan upprätthålla medborgarkontakter och service i hela landet”, konstaterar civilminister Lena Micko, S, i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA