Regeringen ställer krav på distansarbete i staten

STATSFÖRVALTNING2020-12-22

De statliga myndigheterna ska se till att enbart de anställda som måste vara på plats för att verksamheten ska kunna bedrivas befinner sig i deras lokaler, har regeringen beslutat. Myndigheterna får också i uppdrag att vidta åtgärder för att fler ska kunna arbeta hemifrån.

Det uppdrag till myndigheterna som nu blivit offentligt var en av de åtgärder för att förhindra smittspridning som presenterades på regeringens presskonferens i förra veckan.

Uppdraget gäller tiden till och med 24 januari 2021 och omfattar de allra flesta statliga myndigheter. Det gäller dock inte Regeringskansliet och inte heller svenska ambassader och konsulat utomlands.

Regeringens beslut innebär att det kommer an på myndigheterna att säkerställa att bara de arbetstagare ”vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten” befinner sig i myndighetens lokaler. I verksamheten ingår, skriver regeringen i beslutet, att upprätthålla medborgarkontakter och service i hela landet.

I beslutet framhålls att ett stort antal statligt anställda redan sedan en tid tillbaka arbetar hemifrån. Myndigheterna ska dock vidta ytterligare åtgärder för att göra det möjligt för så många anställda som möjligt att arbeta hemifrån ända fram till 1 juli 2021, ”i den utsträckning som deras uppgifter, gällande regelverk och verksamhetsstrukturer tillåter”.

Regeringen ger dessutom Arbetsgivarverket i uppdrag att varje månad samla in och redovisa statistik över hur stor andel av myndigheternas anställda som arbetar hemifrån.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA