Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen förlänger krav på distansarbete i staten

STATSFÖRVALTNING2021-01-21

Regeringen förlänger sitt uppdrag till de statliga myndigheterna att se till att bara de medarbetare som måste vara på plats för verksamhetens skull befinner sig i lokalerna. Kravet fortsätter att gälla till och med 7 februari.

I december beslutade regeringen att uppdra åt så gott som alla statliga myndigheter att säkerställa att bara de arbetstagare ”vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten” befinner sig i myndighetens lokaler. I verksamheten ingår, skrev regeringen då, att upprätthålla medborgarkontakter och service i hela landet. Uppdraget gällde enligt det tidigare beslutet till och med 24 januari i år.

På dagens presskonferens om smittskyddsåtgärder var den första punkten som statsminister Stefan Löfven, S, tog upp, att uppdraget förlängs till 7 februari.

En annan del av det uppdrag till myndigheterna som regeringen beslutade om i december är att vidta ytterligare åtgärder för att göra det möjligt för så många anställda som möjligt att arbeta hemifrån fram till 1 juli 2021, ”i den utsträckning som deras uppgifter, gällande regelverk och verksamhetsstrukturer tillåter”. Denna del av uppdraget nämndes inte av statsministern på dagens presskonferens.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA