Bild: Mostphotos

Arbetsmiljön i hemmet arbetsgivarens ansvar

DISTANSARBETE2020-08-26

Även om du arbetar hemifrån under coronapandemin är det arbetsgivaren som är ansvarig för din arbetsmiljö, slår Arbetsmiljöverket fast. Myndigheten har tagit fram ett särskilt stöd för anställda och arbetsgivare.

Arbetsmiljölagen föreskriver tydligt att det formella ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren, konstaterar Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. Lagen gäller också i samband med hemarbete. Men myndigheten konstaterar att en situation med mer långvarigt arbete hemifrån kan erbjuda utmaningar som annars inte är lika påtagliga.

Arbetsgivaren har ansvaret för att försäkra sig om att medarbetarna har en god ergonomisk arbetsmiljö också när de arbetar från hemmet. Det är också arbetsgivarens ansvar att motverka att hemarbetet skapar en känsla av ensamhet. Arbetsmiljöverket lyfter fram dialog och samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare som nyckeln till en god arbetsmiljö hemma, tillsammans med en förståelse för hur arbetsmiljöarbete går till.

Arbetsgivaren ska ta sitt ansvar att undersöka, riskbedöma och åtgärda eventuella arbetsmiljöproblem. Men arbetstagaren måste så tidigt som möjligt meddela eventuella arbetsmiljöproblem i samband med hemarbetet, antingen direkt till sin chef eller via ett skyddsombud.

Arbetsmiljöverkets särskilda stöd kring arbetsmiljön vid hemarbete informerar om hur ansvaret för arbetsmiljön är uppdelat mellan arbetsgivare och arbetstagare. Där finns också tips för en bra arbetsmiljö vid hemarbete, samt svar på några av de vanligaste frågorna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA