Ökat fokus på arbetsmiljön vid distansarbete

CORONA2020-09-28
Arbetsmiljöverket ska intensifiera informationen om risker i arbetsmiljön som hänger samman med den pågående pandemin. Informationen ska främst behandla risker för dem som jobbar hemifrån och för personal inom vård och omsorg.

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att göra särskilda informationsinsatser för att höja arbetsgivarnas kunskaper om risker i arbetsmiljön på grund av coronapandemin. Myndigheten får ett tilläggsanslag om tre miljoner kronor i år för uppdraget. Samtidigt förlängs myndighetens uppdrag att se till att samhällsviktiga yrkesgrupper har tillgång till personlig skyddsutrustning.

”Arbetslivet ska inte medföra att människor slås ut i förtid på grund av dålig arbetsmiljö. Ingen ska behöva skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Ytterst handlar det om att arbetsgivaren tar sitt arbetsmiljöansvar”, kommenterar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt att de som har möjligt att arbeta hemifrån ska fortsätta göra det under hösten. Regeringen pekar på vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kring risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön under pandemin. Det kan handa om arbete under mer pressade förhållanden, hög arbetsbelastning, ökad oro bland anställda samt omställningen till distans- och hemarbete.

Regeringen arbetar enligt pressmeddelandet också med en ny arbetsmiljöstrategi när den nuvarande arbetsmiljöstrategin 2016–2020 löper ut. Under våren har regeringen lyssnat in arbetsmarknadens parter samt Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kommer närmast att bjuda in arbetsmarknadens parter för ett samtal om den kommande strategin. Under mötet kommer även pandemins påverkan på arbetsmiljön att diskuteras.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.