43 procent av kvinnorna uppger att de är mer produktiva när de jobbar hemma, jämfört med 33 procent av männen.
Bild: Mostphotos
43 procent av kvinnorna uppger att de är mer produktiva när de jobbar hemma, jämfört med 33 procent av männen.

Nio av tio vill fortsätta distansjobba

DISTANSARBETE2020-11-25

Nio av tio av de anställda som i dag jobbar på distans vill fortsätta göra det när pandemin är över, visar en Sifo-undersökning som bemanningsföretaget Randstad låtit göra.

Enligt Folkhälsomyndighetens råd ska arbetsgivare erbjuda ökade förutsättningar för hemarbete under pandemin. Nu visar en Sifo-undersökning att 88 procent av dem som i dag jobbar hemifrån vill fortsätta med det när krisen är över. En av fem önskar mer stöd från sin arbetsgivare vid hemarbete, främst när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Totalt arbetar 42 procent av de tillfrågade på distans i dag, varav var tredje på heltid. Undersökningen bygger på intervjuer med 1 369 personer i åldern 18-65 år.

Enligt undersökningen är 38 procent av de tillfrågade lika eller mer produktiva vid hemarbete jämfört med vanligt kontorsarbete. En av fyra säger att de är lite eller mycket mindre produktiva. 37 procent märker ingen skillnad. 43 procent av kvinnorna uppger att de är mer produktiva, jämfört med 33 procent av männen.

Var femte tillfrågad skulle önska mer stöd från sin arbetsgivare vid hemarbete. Tre av fyra vill ha en bättre fysisk arbetsmiljö hemma. 42 procent önskar mer gemenskap och 21 procent vill ha mer stöd i stresshantering.

”Som arbetsgivare är det viktigt att hålla en tät dialog med sina medarbetare och stötta dem så mycket som möjligt vid distansarbete. I dessa tider är det också viktigt att inte endast hantera arbetsrelaterade frågor, utan även lägga tiden på att säkerställa medarbetarnas välbefinnande och tillgodose deras behov”, kommenterar Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad, undersökningen i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.