Bild: Mostphotos

Konsekvenserna av hemarbete ska granskas

ARBETSMILJÖ2020-12-09

Regeringen ger Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningarna för hemarbete under pandemin, och hur hemarbetet påverkar arbetsmiljön. Myndigheten ska också lämna förslag på eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, får regeringens uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningarna för arbete hemifrån under pandemin. Myndigheten ska också kartlägga och analysera hur arbete hemifrån påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö. I ett pressmeddelande konstaterar regeringen att utökat arbete hemifrån påverkar arbetslivet på flera olika sätt. En sämre fysisk arbetsplats ökar risken för belastningsskador, och när allt fler arbetar hemifrån finns det risker i den sociala arbetsmiljön såväl som i den organisatoriska arbetsmiljön.

Otydliga gränser mellan arbete och privatliv och ökade digitala arbetssätt leder också till andra arbetsmiljöfrågor, konstaterar regeringen. Det gäller såväl tillgänglighet som arbetstempo och teknikstress. Det finns också utmaningar för arbetsgivare att leda och fördela arbete när merparten av arbetstagarna är på distans. Och det kan vara en utmaning för arbetsgivare att se till att arbetsanpassning och rehabilitering fungerar också vid hemarbete.

Mynaks analys ska omfatta arbetsmiljö ur flera olika aspekter, såväl den fysiska och kognitiva arbetsmiljön, som den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Myndigheten ska också lämna förslag på områden som behöver analyseras ytterligare och eventuella åtgärder som behöver vidtas. Uppdraget ska redovisas senast 1 april 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.