MTR anmält till Arbetsmiljöverket

SPÅRTRAFIKEN2017-01-12

MTR Tech, som sköter underhållet i Stockholms tunnelbana, är anmält till Arbetsmiljöverket. ”Viktigast av allt är att se till att all personal får utbildning i hur man ska bete sig vid hot och våld”, säger huvudskyddsombudet Ove Lundqvist.

Ove Lundqvist, huvudskyddsombud och sektionsordförande för ST på MTR, har under en längre tid både i lokala och centrala skyddskommittéer försökt få företaget att vidta förebyggande åtgärder mot hot, våld och intrång. Han menar att det finns många riskfyllda situationer för dem som jobbar som exempelvis rangerare eller med reparationer av tunnelbanans vagnar.

– Det kan handla om passagerare som inte hoppar av vid ändhållplats och upptäcks av rangerpersonalen när de tagit in vagnen i depå. Eller klottrare som tagit sig in i våra vagnar eller på vår anläggning och riskerar att bli överrumplade av vår personal. Det är inte helt ovanligt att de blir våldsamma, inte minst kvällar och helger, säger han.

Enligt honom hänvisar MTR till att de för diskussioner med SLs trafikförvaltning som har ansvaret för lokalerna.

– Men nu har vi ledsnat på de här diskussionerna. Det är ointressant att sitta vid ett skrivbord och diskutera vem som ska ta kostnaden för bristande säkerhet – arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret, konstaterar Ove Lundqvist.

Enligt anmälan kräver han därför i egenskap av huvudskyddsombud att vaktbolagens rondering förstärks, liksom skalskyddet och att bolaget återställer den kameraövervakning som redan är installerad, men som inte fungerar.

– Men viktigast av allt är att se till att all personal får utbildning i hur man ska bete sig vid hot och våld.

Han berättar att Almega tillsammans med ST och Seko erbjudit företaget just en sådan utbildning gratis.

Enligt Ove Lundqvist har arbetsgivaren gått med på att medarbetarna får gå utbildningen, men det är på frivillig basis, vilket han tycker är helt fel väg att gå.

Han anser att företaget ska kalla alla som riskerar att hamna i hot- och våldssituationer till utbildning.

Arbetsgivaren har viss förståelse för argumenten.

– Jag kan dela hans otålighet över att det inte händer mer, men ibland så tar sådan här saker tid, säger Lars Nyström, arbetsmiljöansvarig på MTR Nordic.

Han anser att den utbildning som Almega erbjudit varit mer inriktad mot medarbetare som möter kunder, som konduktörer, och inte personer som arbetar i depå.

– Då krävs en annan kunskap. Utbildningarna i vår egen regi har varit frivilliga och man kan diskutera om intresset varit för lågt.

Han tycker det är självklart att trasig kameraövervakningsutrustning ska lagas. Enligt honom ronderar väktare utifrån riskbedömningar.

– Vi har haft åtta fall av intrång där klottraren sprungit bort vid upptäckt och 23 fall av intrång. Det är inte bra, absolut inte, men vi har inte haft några konfrontationer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA