Annons:

Vasamuseet i Stockholm är ett av de museum som drivs av Statens maritima och transporthistoriska museer.
Bild: Mostphotos
Vasamuseet i Stockholm är ett av de museum som drivs av Statens maritima och transporthistoriska museer.

Museer har svårt att spara på hyran

STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER2021-05-26

Statens maritima och transporthistoriska museer kan i närtid spara in ungefär 500 000 kronor per år på sina lokaler. Men det pågår en utredning om huruvida besparingen kan bli större, skriver myndigheten i en redovisning till regeringen.

Som Publikt tidigare har skrivit om blev förra året ett tufft sådant för Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM.

Myndigheten införde ett omfattande sparpaket och omkring 50 anställda sades upp som en konsekvens av uteblivna besöksintäkter på grund av coronapandemin.

Årets budgetanslag från regeringen blev runt 200 miljoner kronor, en summa som SMTM helst skulle ha sett varit högre, uttryckte myndigheten i våras.

I regleringsbrevet för 2021 fick museet också i uppdrag att se över sina lokalkostnader.

Men eftersom merparten, mer än tre fjärdedelar, av lokalerna är museilokaler är det svårt att spara in på hyreskostnader, anger myndigheten i sin återrapportering av uppdraget.

”Den samlade bilden är att myndighetens lokaler till stor del är anpassade för den verksamhet som bedrivs i enlighet med myndighetens uppdrag”, skriver SMTM.

Myndigheten har dock gjort det möjligt att spara 500 000 kronor under 2021, genom att avtala bort en hyreshöjning för lokalerna som inhyser Museum of wrecks, en ny del av Vasamuseet som ännu inte har kunnat invigas på grund av coronapandemin.

När det gäller SMTMs kontor i centrala Stockholm har myndigheten förhandlat fram en möjlighet att säga upp 40 procent av lokalytan med sex månaders varsel, vilket skulle ge en besparing på 1,2 miljoner kronor per år.

Men, eftersom det enligt avtalet tillkommer en engångsavgift på ungefär lika mycket väljer man i nuläget att vänta med det.

Problemet, skriver SMTM, är att det i dagsläget är osäkert hur mycket kontorsyta som kommer att behövas när distansarbetet eventuellt minskar i takt med att coronapandemins restriktioner klingar av.

Det pågår också en utredning kring de lokaler som används för magasinering, men där ser SMTM i nuläget inga möjligheter att kunna spara in på hyreskostnader.

I SMTM ingår Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle och Marinmuseum i Karlskrona.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Museearbetaren (ej verifierad) fre, 05/28/2021 - 08:39
Museer sitter på väldigt mycket tillgångar, och lokaler för dessa och intendenter som ska ta hand om grejerna. När man spar på museerna går det ut över skattebetalarna på så sätt att alla grejer finns kvar och det behövs personal för att ta hand om det, men det blir ingen verksamhet för besökarna. Något som personalen ofta brinner djupt för att få chansen att bedriva och visa upp grejerna som skattebetalarna äger. Besparingen sker oftast där nyttan finns. Bättre vore att låta alla besöka museer gratis, den lilla intäkten som finns är försvinnande, så till vida det inte är populära museer som Wasa och rena turistmagneter. Om ett museum har 100 besökare i veckan för 100 kr så är det 500.000 kr om året i intäkter, oftast är det ändå gratis att besöka butiker och cafe, men samlingarna exponeras inte så mycket som vore önskvärt.

De folkvalda gör sina beslut men ibland känns det galet att spara 10% och förlora 90% av allmännyttan.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA