Myndighet kritiseras för bristande service

ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-03-21
Arbetsförmedlingen gjorde fel när myndigheten inte hjälpte en arbetslös kvinna att skydda sin sjukpenninggrundade inkomst, SGI. Det slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.

I situationer där handläggningen vid en myndighet påverkar hur en enskild person kommer att behandlas av en annan myndighet åligger det myndigheterna att hjälpa den enskilde att göra rätt. Det slår JO fast i ett beslut om en långtidssjukskriven kvinna som efter ett år återgick till arbete på halvtid.  Enligt JO bröt Arbetsförmedlingen mot förvaltningslagens krav om serviceskyldighet.

Den sjukpenninggrundade inkomsten, SGI, bestäms av Försäkringskassan och ligger till grund för beslut om sjukpenning. Man kan få behålla sin SGI utan att vara formellt arbetslös, om man av hälsoskäl inte kan återgå i arbete hos sin arbetsgivare. Förutsättningen är att den försäkrade är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som motsvarar den fastställda SGIn samt aktivt söker arbete och är anmäld hos Arbetsförmedlingen.

Kvinnan anmälde sig till Arbetsförmedlingen som arbetssökande efter sin sjukskrivningsperiod för att skydda sin SGI. Men arbetsförmedlaren informerade inte om vad hon behövde göra för att åstadkomma det. Hon återgick i arbete på halvtid och fick så småningom sjukpenning på halvtid av Försäkringskassan. Sedan hon retroaktivt fått ut sin sjukpenning för de senaste månaderna gjorde Försäkringskassan en ny utredning av hennes SGI. I den utredningen visade det sig att Arbetsförmedlingen registrerat henne i en annan kategori än den som skulle behövts för att skydda hennes sjukpenning. Därför begärde Försäkringskassan att hon skulle betala tillbaka den sjukpenning hon fått.

JO konstaterar att när olika regelsystem hänger samman, men hanteras av olika myndigheter, ställer det större krav än annars på de ansvariga myndigheterna att se till att människor får hjälp att ta till vara sina intressen. Särskilt om en myndighets beslut kan få betydelse för vad en annan myndighet beslutar om den enskilde. Enligt JO borde Arbetsförmedlingen ha informerat kvinnan om myndighetens kategorisering av olika sökandekategorier och att andra förmåner, ersättningar och stöd som andra myndigheter beslutar om kan komma att påverkas av det. JO kritiserar Arbetsförmedlingen för att ha brustit i sin serviceskyldighet enligt Förvaltningslagen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.