Bild: Mostphotos

Myndigheter gör av med sina anslag

STATSFÖRVALTNING2021-05-25
De statliga myndigheterna gör i allmänhet av med sina anslagna medel, konstaterar Ekonomistyrningsverket efter en granskning av hur de statliga anslagen användes under åren 2006–2019.

Den analys som Ekonomistyrningsverket, ESV, har gjort visar att myndigheterna överlag använder den allra största delen av sina tilldelade medel. Men analysen visar också att många anslag över- eller underutnyttjas under enstaka år, och för vissa anslag sker det återkommande.

Myndigheterna har rätt att använda en anslagskredit eller spara delar av anslagen till kommande budgetår. Men stora anslagssparanden kan vara problematiska, konstaterar ESV, eftersom det kan innebära att riksdagens och regeringens politik inte har utförts. Att budgeterade kostnader inte utnyttjas kan också leda till att andra reformer inte kan finansieras.

Sammantaget använde myndigheterna 97 procent av sina anslag för 2019. Analysen visar att två tredjedelar av de enskilda anslagen var i balans detta år. Sett över tid har den totala andelen anslag som är i balans ökat. Men den sista tredjedelen av anslagen hanterades enligt ESV på ett sätt som ligger utanför anslagsförordningens generella ram.

Cirka 30 procent av de enskilda anslagen hade ett anslagssparande på mer än 3 procent, medan 5 procent hade ett negativt sparande, och alltså utnyttjade anslagskrediten, på minst tre procent. Enligt analysen var det vanligare att förvaltningsanslagen var i balans än övriga anslagstyper, och att nya anslag överlag hade ett större sparande än andra anslag.

ESV konstaterar att de flesta anslag har utnyttjats utanför anslagsförordningens generella ram under enskilda år. Men under perioden 2015–2019 avvek 15 procent av anslagen varje år från de tilldelade medlen.

Enligt ESV kan avvikelserna ha flera olika orsaker. De kan bero på att anslagen har en komplicerad struktur, till exempel kan vissa anslag disponeras av flera myndigheter och ha mottagare i flera led. Avvikelser kan också bero på att planerade målgrupper inte har sökt budgeterade medel. Stora avvikelser kan också vara tecken på problem vid myndigheterna eller i styrningen av dem, konstaterar ESV.

Anslagsförordningen

Myndigheterna kan inte själva flytta medel mellan anslag eller anslagsposter som de disponerar, Enligt anslagsförordningen kan en myndighet i vissa fall använda en anslagskredit (lån av framtida anslag) eller behålla ett anslagssparande på upp till tre procent vardera. I övrigt beslutar regeringen om storleken på en kredit upp till högst tio procent och om myndigheter får använda sitt anslagssparande.

Källa: ESV

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Sara (ej verifierad) tis, 05/25/2021 - 21:58
Det är väl klart att myndigheterna gör slut på sina anslag även i de fall då det inte finns något att investera i - annars minskar avslaget till nästkommande år.....
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.