Myndigheter står väl rustade för elbrist

KRISBEREDSKAP2022-09-19

Den aktuella elkrisen väcker frågor om hur väl rustat Sverige är för en akut elbrist. Flera stora myndigheter uppger dock att de har god beredskap för ett sådant scenario, bland annat genom egen reservkraft.

Av:  Linda Kling

Elkrisen i Sverige och hela Europa har fått elpriserna att skena och enligt prognoserna för den kommande vintern förväntas priserna nå nya rekordhöjder. Det har fått regeringen att uppmana statliga myndigheter att spara el, exempelvis genom att byta belysning till mer energisnål teknik och undvika onödig elförbrukning nattetid. Myndigheterna ska också varje månad rapportera sin elförbrukning till Energimyndigheten, något Publikt skrivit om tidigare.

Nu varnas det även för att det i vinter finns risk för elransonering i flera europeiska länder. Det sätter ljuset på frågan vad som skulle hända om det blir akut elbrist i Sverige, antingen på grund av den nuvarande elkrisen eller på grund av en extraordinär händelse, som en naturkatastrof eller en attack av något slag.

Publikt har frågat några stora och samhällsbärande myndigheter – Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Pensionsmyndigheten – hur deras beredskap för en akut elbrist ser ut. De svarar alla att de arbetar systematiskt med frågan och har kontinuitetsplaner gällande elförsörjningen. Av säkerhetsskäl kan de inte gå in på exakt vad detta innebär, men Skatteverket och Pensionsmyndigheten uppger båda att de har egen reservkraft att ta till i fall elförsörjningen från stamnätet skulle fallera.

– Pensionsmyndigheten har reservkraft som höjer vår förmåga att betala ut pensioner även vid bortfall av el. Vi är tillsammans med statliga och privata aktörer en del av det finansiella system som behöver fungera för kontinuitet i utbetalningar. Därför samverkar vi på olika sätt i den här typen av frågor för högre tillförlitlighet, säger Johan E Andersson, pressekreterare på Pensionsmyndigheten.

Även Försäkringskassan har beredskap att hantera ett omfattande elavbrott, försäkrar Andreas Roos på myndighetens säkerhetsstab.

– Avbrott i elförsörjningen är en del av Försäkringskassans ordinarie beredskapsplanering. Utbetalningar av till exempel sjukpenning kommer att fortsätta trots ett längre omfattande elavbrott, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Krisberedskap