Myndigheter ska spara el

STATSFÖRVALTNING2022-09-06

Regeringen vill att de statliga myndigheterna ska spara energi redan den kommande vintern och månadsvis redovisa sin elförbrukning till Energimyndigheten.

Regeringens förslag innebär enligt SVT att 200 statliga myndigheter ska genomföra energibesparande åtgärder för att minska sin elförbrukning och rapportera sin elförbrukning varje månad till Energimyndigheten.

Exempel på åtgärder som kan vara aktuella är att byta belysning till mer energisnål teknik eller styra belysning och ventilation för att undvika onödig elförbrukning nattetid. Regeringen vill också uppdra till länsstyrelserna att stötta kommuner och regioner för att minska sin elförbrukning.

Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten, säger till SVT att myndigheten är positiv till förslaget.

”Vi behöver se över hur vi använder energi på ett klokare sätt i Sverige i dag, inte minst inom den offentliga sektorn som är en stor energiförbrukare”, säger han till SVT.

Han konstaterar också att det kommer att bli en utmaning att få ihop så många aktörer och samordna processen:

”Det är över 200 myndigheter och väldigt många kommuner och regioner, så det är den stora utmaningen”, säger Robert Andrén.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA