Bild: Anna Sällberg

Närstående kan påverka kvinnors återgång i jobb

SJUKSKRIVNING2024-03-20

Sjukskrivna kvinnor kan ha svårt att återvända till jobbet – eftersom familjerna gärna har dem kvar hemma, visar en ny studie från Högskolan i Gävle. ”Det kan vara väldigt lämpligt att mamma är hemma sjukskriven och kan ta hand om barnen”, kommenterar universitetsadjunkten Åsa Hedlund sina forskningsresultat på lärosätets sajt.

I sin färska avhandling har Åsa Hedlund undersökt varför kvinnor som sjukskrivits på grund av psykisk ohälsa börjar jobba igen. I studien ingick närmare 300 kvinnor som sjukskrivits av skäl som utmattning, depression eller ångest under 2 till 24 månader. De ombads svara på en enkät om sina tankar kring att börja jobba igen, och utöver det djupintervjuades även ett antal kvinnor och chefer.

Själv överraskades Åsa Hedlund av att vissa kvinnor uppger att en anledning till att de inte kommer tillbaka i tjänst är att deras anhöriga inte vill det, berättar hon i en artikel på Högskolan i Gävles sajt.

”Det är inte alla i privatlivet som vill att kvinnan ska gå tillbaka till jobbet. För vissa, till exempel partnern, kan det vara väldigt lämpligt att mamma är hemma sjukskriven och kan ta hand om barnen, samtidigt som det finns mer tid för hemuppgifter, som tvätt, mat och städning”, kommenterar Åsa Hedlund resultatet.

Har kvinnan barn med särskilda behov kan det också anges som skäl för att kvinnan ska vara kvar hemma, konstaterar hon.

Åsa Hedlunds avhandling visar även att en viktig faktor för att de sjukskrivna kvinnorna ska komma tillbaka till arbetslivet är att de upplever jobbet som positivt för hälsan, exempelvis att det ger dem lugn eller en känsla av att göra skillnad.

Men för många kvinnor är det största hindret för att ta sig tillbaka till jobbet just situationen i hemmet. Återgången blir mer komplex för dem som har människor runt sig som motarbetar ambitionerna att börja arbeta igen, förklarar Åsa Hedlund.

”Det behövs stöd och en förståelse hemifrån. Här finns ingen utarbetad metod och det skulle behöva forskas mer kring det, hur man involverar och informerar närstående. Det är en tung börda för kvinnan själv som drabbas att förklara varför hon inte orkar det ena och det andra”, framhåller hon i artikeln på högskolans sajt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA