Nattåg till kontinenten dröjer

SPÅRTRAFIKEN2020-04-28

Tidigast år 2022–2023 kan nattåg från Sverige till kontinenten komma i gång, anser Trafikverket efter att ha utrett frågan åt regeringen. Regeringen vill ha trafikstart så snart som möjligt.

”Jag vill gå vidare och se till att Trafikverket får i uppdrag att kunna upphandla nattågstrafik. Vi behöver ha mer nattågstrafik och tåg generellt ut i Europa, inte minst i ett läge där vi kanske kommer att ha bekymmer med att upprätthålla flygtrafiken”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, S, till TT.

Med reservation för de begränsningar i internationella kommunikationer som följer av coronakrisen siktar regeringen på att nattågstrafiken ska komma i gång så snart som möjligt.

För att komma i gång med nattåg mellan Sverige och kontinenten krävs fler beslut och ytterligare överenskommelser med berörda länder, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. I utredningen föreslår myndigheten att sträckan Malmö–Köln–Bryssel blir först ut vid en eventuell kommande upphandling.

”Överenskommelser med de berörda länderna är en förutsättning för att kunna gå framåt i frågan. Det kan finnas möjlighet att tillämpa en lösning där trafikplikt endast beslutas i Sverige och Danmark, och att trafiken därefter är kommersiell. Det finns dock tveksamheter gällande en sådan lösning och detta behöver i så fall studeras ytterligare”, kommenterar enhetschefen Anna Fällbom utredningen i pressmeddelandet.

Enligt Trafikverkets rapport till regeringen har Tyskland signalerat att de inte är beredda att träffa någon överenskommelse om trafikplikt som innefattar nattågstrafik. Trafikplikt innebär att den upphandlade operatören måste trafikera med ett visst basutbud.

Trafikverket har än så länge inte fått något uppdrag att genomföra en upphandling. Men enligt Trafikverkets bedömning vore det ett lämpligt första steg att göra en upphandling av trafik Malmö-Köln-Bryssel. Sträckan har bra trafikmässiga förutsättningar, ger möjlighet till relevanta avgångs- och ankomsttider och öppnar för vidare förbindelser till andra håll i Europa.

”När vi delredovisade regeringsuppdraget i januari föreslogs Malmö–Köln. I takt med att vi har fördjupat utredningen har vi sett att det finns möjlighet att förlänga sträckan till Bryssel. Trafik till Bryssel bedöms vara mer komplex, utifrån kapacitetsmässiga och tekniska aspekter, än att bara nå Tyskland, men ändå möjlig att genomföra”, förtydligar Anna Fällbom.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.