Annons:

Nätverk ska motverka korruption i staten

KORRUPTION2017-03-31

Statskontoret ska bygga upp ett statligt nätverk i syfte att upptäcka och förebygga korruption och andra oegentligheter i statsförvaltningen. Det beslutade regeringen på torsdagen.

Statskontoret får regeringens uppdrag att inom ramen för sitt arbete med en god förvaltningskultur utveckla och intensifiera arbetet med att upptäcka och förebygga korruption samt andra oegentligheter i staten genom att inrätta ett statligt nätverk mot korruption. Arbetet ska göras i samverkan med Ekonomistyrningsverket, ESV.

Statskontoret ska enligt uppdraget särskilt uppmärksamma de myndigheter som gör stora inköp eller verkar nära byggbranschen. Frågor som gäller offentlig upphandling ska hanteras i samråd med Upphandlingsmyndigheten och frågor som rör riskhantering kopplad till inköp i samråd med Kammarkollegiet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Statskontoret ska också ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter kan underlätta för visselblåsare. Det kan gälla anställda, uppdragstagare, leverantörer eller kunder som vill meddela misstankar om korruption eller andra oegentligheter. I uppdraget ingår också att ta fram riktlinjer för hur myndigheterna kan hantera misstankar om oegentligheter. Riktlinjerna ska gälla alla åtgärder som kan underlätta för arbets- eller uppdragstagare som vill slå larm internt eller externt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA