Nej till gemensam visselblåsarfunktion

ÖPPENHET2016-12-16

Det vore ingen god idé att införa en gemensam visselblåsarfunktion för de statliga myndigheterna, skriver Statskontoret i en rapport. Rättsliga förutsättningar saknas, liksom ekonomiska argument.

Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt hur myndigheter arbetar med egna instanser som tar emot anmälningar om oegentligheter och korruption, så kallade visselblåsarfunktioner. Regeringen ville också ha Statskontorets bedömning av frågan om en eventuell gemensam visselblåsarfunktion i staten.

Kartläggningen visar att omkring 15 procent av myndigheterna har inrättat sådana funktioner och ungefär lika många övervägt det. Det handlar framför allt om stora myndigheter.

Anmälningarna gäller dock sällan allvarliga missförhållanden, utan oftast frågor om personal, organisation och arbetsmiljö.

En gemensam visselblåsarfunktion skulle kunna vara allt ifrån en frivillig samverkan kring ett gemensamt webbaserat rapporteringssystem till en särskild myndighet som ansvarar för funktionen i alla led.

Statskontorets utredare anser dock att ingen av de tänkbara modellerna bör införas, åtminstone inte nu. Dels finns inga tydliga ekonomiska skäl för det, dels lägger dataskyddsregler hinder i vägen. De rättsliga hindren gäller för övrigt även de visselblåsarfunktioner som redan finns på enskilda myndigheter, påpekar Statskontoret.

Ett problem är att anmälningar till en sådan funktion i regel är allmänna handlingar, och ska lämnas ut på begäran om inte sekretessregler hindrar det. Därmed kan enskilda personers påstådda oegentligheter eller brottslighet spridas bland allmänheten, vilket enligt rapporten skulle stå i strid med personuppgiftslagens krav på nödvändighet och proportionalitet i hanteringen av personuppgifter.

Ett annat problem är att statsanställda som anmäler händelser tror att de är skyddade, trots att de inte är det. En offentliganställd som lämnar uppgifter till massmedier för publicering är skyddad genom att arbetsgivaren inte får efterforska vem som lämnat uppgifterna. Arbetsgivaren får inte heller utsätta en uppgiftslämnare för repressalier. Men vid en anmälan till en visselblåsarfunktion kan anonymiteten inte skyddas, och skyddet mot repressalier gäller inte.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA