Ny kritik mot Svenska kraftnät

SVENSKA KRAFTNÄT2021-10-05

Också Ekonomistyrningsverket, ESV, är kritiskt till hur Svenska kraftnät fungerar. I en rapport föreslår myndigheten att regeringen bör besluta om en långsiktig investeringsplan och förtydliga sin styrning av Svenska kraftnät.

I en myndighetsanalys har Statskontoret nyligen konstaterat att Svenska kraftnät har växtvärk och problem att nå sina uppställda mål. Nu riktar också ESV kritik mot Svenska kraftnät. I en rapport till regeringen analyserar ESV myndighetens ekonomiska mål och lämnar rekommendationer för hur regeringen med tydligare styrning kan bidra till både samhällsekonomisk och intern effektivitet.

För att nå upp till Sveriges övergripande energipolitiska mål krävs enligt ESV stora investeringar som Svenska kraftnät ansvarar för. Men storleken av investeringarna omfattning och nödvändiga tillståndsprocesser är en utmaning för att kunna öka investeringstakten. Svenska kraftnäts ekonomiska mål saknar enligt ESV styreffekt och bidrar inte nämnvärt till att uppnå intern och samhällsekonomisk effektivitet.

ESV föreslår att regeringens styrning inom elförsörjningen närmar sig hur andra investeringstunga områden styrs. Det skulle ge regeringen större inblick i de samhällskritiska investeringarna och ökat inflytande över vilka investeringar som Svenska kraftnät behöver prioritera.

ESV föreslår att Svenska kraftnät får i uppdrag att ta fram en långsiktig investeringsplan, med tillhörande återrapporteringskrav, som regeringen fattar beslut om. ESV föreslår också tydligare ekonomiska mål för Svenska kraftnät för att styra mot intern och samhällsekonomisk effektivitet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA