Bild: Tomas Ärlemo

Statskontoret vill se förändringar på Svenska kraftnät

SVENSKA KRAFTNÄT2021-10-04

Svenska kraftnät har växtvärk och har inte nått sina mål för vare sig antal anställda eller gjorda investeringar, visar en myndighetsanalys som Statskontoret genomfört. Statskontoret föreslår bland annat att myndigheten ska förbättra investeringsprognoserna och att centrala funktioner placeras närmare ledningen.

Svenska kraftnäts uppdrag är att förvalta, driva och utveckla Sveriges transmissionsnät och att vara systemansvarig myndighet. Enligt Statskontorets myndighetsanalys har Svenska kraftnät i allt väsentligt fullgjort de uppdrag som rör verksamhetsgrenarna transmissionsnät och systemansvar. Men när det gäller antalet anställda och investeringar har Svenska kraftnät inte nått sina mål, konstaterar Statskontoret.

Enligt Statskontoret är det svårt att bedöma hur effektivt Svenska kraftnät använder sina resurser. Samtidigt som myndigheten har svårt att rekrytera har organisationen växtvärk. Enheter hinner bli för stora innan förändringar genomförs. Centrala funktioner som HR och juridik är undanskymda i organisationen, vilket enligt analysen hämmar förutsättningarna för en god förvaltningskultur.

I rapporten lämnar Statskontoret ett antal förslag som syftar till att stärka Svenska kraftnät. Rapporten föreslår bland annat att Svenska kraftnät tar fram en strategi för hur myndigheten ska lyckas med sin kompetensförsörjning, att centrala funktioner placeras närmare ledningen och att myndigheten förbättrar sina investeringsprognoser.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA