Vill bygga kraftnät för över åtta miljarder kronor

SVENSKA KRAFTNÄT2022-01-19

Svenska kraftnät vill bygga nya ledningar i Norrland för över åtta miljarder kronor. Anledningen är att flera stora industriprojekt planeras, som kommer att behöva betydligt större effektuttag än tidigare.

Statliga Svenska kraftnät har enligt ett pressmeddelande ansökt hos regeringen om godkännande av ett investeringspaket på 8,4 miljarder kronor. Pengarna ska gå till att tillgodose de stora effektbehov som följer av nya industriprojekt utmed övre Norrlandskusten.

Parallellt med framväxten av helt nya industrier, bland annat för fossilfri stålproduktion, förväntas den förnybara elproduktionen byggas ut kraftigt. I Svenska kraftnäts prognos för området vid norra Norrlandskusten beräknas de önskade anslutningarna till 5000 MW för nya uttag och 4000 MW för anslutningar av förnyelsebar elproduktion.

”Dessa önskade inmatnings- och uttagsökningar skapar ett stort behov av nätförstärkningar”, konstaterar finansdirektör Peter Wigert i pressmeddelandet.

Åtgärdspaketet Norrlandskusten, som Svenska kraftnät söker godkännande för, är utformat som ett pilotprojekt. Syftet är att förkorta ledtiderna i investeringsprocesserna och snabbare kunna tillgodose de stora effektbehov som beräknas uppstå. Normalt är ledtiden cirka 12-15 år från att man identifierar ett behov till att en ny kraftledning ta i drift. I det sökta projektet är det Svenska kraftnäts ambition att halvera ledtiden.

Paketet omfattar tre nya systemförstärkande 400 kV-ledningar och tre 400 kV-stationer, samt två anslutningsledningar på 400 kV.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA