Vill bygga kraftnät för över åtta miljarder kronor

SVENSKA KRAFTNÄT2022-01-19
Svenska kraftnät vill bygga nya ledningar i Norrland för över åtta miljarder kronor. Anledningen är att flera stora industriprojekt planeras, som kommer att behöva betydligt större effektuttag än tidigare.

Statliga Svenska kraftnät har enligt ett pressmeddelande ansökt hos regeringen om godkännande av ett investeringspaket på 8,4 miljarder kronor. Pengarna ska gå till att tillgodose de stora effektbehov som följer av nya industriprojekt utmed övre Norrlandskusten.

Parallellt med framväxten av helt nya industrier, bland annat för fossilfri stålproduktion, förväntas den förnybara elproduktionen byggas ut kraftigt. I Svenska kraftnäts prognos för området vid norra Norrlandskusten beräknas de önskade anslutningarna till 5000 MW för nya uttag och 4000 MW för anslutningar av förnyelsebar elproduktion.

”Dessa önskade inmatnings- och uttagsökningar skapar ett stort behov av nätförstärkningar”, konstaterar finansdirektör Peter Wigert i pressmeddelandet.

Åtgärdspaketet Norrlandskusten, som Svenska kraftnät söker godkännande för, är utformat som ett pilotprojekt. Syftet är att förkorta ledtiderna i investeringsprocesserna och snabbare kunna tillgodose de stora effektbehov som beräknas uppstå. Normalt är ledtiden cirka 12-15 år från att man identifierar ett behov till att en ny kraftledning ta i drift. I det sökta projektet är det Svenska kraftnäts ambition att halvera ledtiden.

Paketet omfattar tre nya systemförstärkande 400 kV-ledningar och tre 400 kV-stationer, samt två anslutningsledningar på 400 kV.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.