Statskontoret rekommenderar att Svenska kraftnät utvecklar beställarroll

SVENSKA KRAFTNÄT2021-12-01
När Svenska kraftnät skulle bygga Sydvästlänken mellan Närke och Skåne prioriterade myndigheten skyndsamhet. Men den planerade driftstarten försenades från 2015 till 2021. Svenska kraftnät bör utveckla sin roll som beställare, konstaterar Statskontoret efter en granskning.

Statskontoret har utvärderat Svenska kraftnäts hantering av myndighetens transmissionsnäts­projekt Sydvästlänken. Sydvästlänken är en elförbindelse med markkabel mellan Hallsberg i Närke och Hurva i Skåne. Enligt tidplanen skulle Sydvästlänken vara färdig 2015, men har under åren drabbats av stora förseningar, konstaterar Statskontoret. Förbindelsen blev inte färdig förrän i år. Trots det har den nya förbindelsen inte all funktionalitet som var planerad.

Enligt Statskontorets rapport går det inte att peka ut en enskild orsak till att projektet försenades. Men Svenska kraftnäts beslut att använda en teknisk lösning som de inte hade praktisk erfarenhet av, i kombination med att den anlitade leverantören hade utmaningar att få anläggningen i drift har bidragit till förseningen.

När projektet planerades prioriterade Svenska kraftnät enligt rapporten att få anläggningen i drift snabbt. I styrningen av projektet tog myndigheten inte tillräcklig hänsyn till leverantörens utmaningar med ny och oprövad likströmsteknik. Statskontorets analys visar att kostnaderna för Sydvästlänken ligger under budget, men att den färdiga anläggningen inte har alla de funktioner som myndigheten planerade.

Under arbetet med Sydvästlänken har Svenska kraftnät vuxit och utvecklats som organisation, konstaterar Statskontoret. Det innebär bland annat att myndigheten har utvecklat både sin riskhantering och projektstyrning. Samtidigt finns det enligt rapporten områden där Svenska kraftnät kan dra lärdom av genomförandet av Sydvästlänken. I rapporten lämnar Statskontoret ett antal förslag till myndigheten, bland annat att Svenska kraftnät fortsätter att utveckla sin roll som beställare för att bli mer träffsäker i sina investeringsprognoser.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.