Ny utbildning främst för nyanställda

STATSFÖRVALTNING2022-02-21

Regeringens uppdrag till Statskontoret att införa en introduktionsutbildning för statsanställda har nu blivit offentligt. Enligt uppdraget ska den webbaserade utbildningen främst rikta sig till nyanställda.

Den nya utbildningen ska enligt regeringen uppdrag till Statskontoret rikta sig till anställda i statsförvaltningen och omfatta frågeställningar som är centrala för rollen som statsanställd. Målgruppen för utbildningen ska primärt vara nyanställda vid myndigheter under regeringen.

Nivån på utbildningen ska enligt regeringen vara grundläggande. Vägledande för Statskontorets arbete med genomförandet ska enligt uppdraget utgå från riksdagens tillkännagivande till regeringen i april 2018. I tillkännagivandet framhålls att det är viktigt att statsanställda har goda kunskaper om den statliga värdegrunden samt de grundläggande rättsprinciper och regelverk som gäller i statsförvaltningen, till exempel bestämmelser om offentlighet och sekretess.

Utbildningen ska enligt regeringens uppdrag omfatta frågor som är centrala för statsanställda, som den statliga värdegrunden, en god förvaltningskultur, risker för korruption och de grundläggande rättsprinciper och regelverk som gäller i statsförvaltningen, till exempel den konstitutionella ordningen och bestämmelser om offentlighet och sekretess. Syftet med utbildningen ska vara att stärka förmågan att hantera den särskilda roll som statsanställda har.

Statskontoret ska beakta myndigheternas varierande förutsättningar när det gäller till exempel storlek, verksamhetens karaktär, yrkeskategorier och de anställdas förkunskaper. Vid behov ska Statskontoret inhämta synpunkter från Göteborgs universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet i frågor som rör utbildningens innehåll, teknik och pedagogik.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.