Statskontoret ska ta fram introduktionsutbildning

STATSFÖRVALTNING2022-02-11

Regeringen har nu beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att ta fram en webbaserad introduktionsutbildning för statligt anställda. Som regeringen tidigare aviserat blir utbildningen inte obligatorisk.

Statskontoret ska enligt regeringens uppdrag ta fram och erbjuda en webbaserad introduktionsutbildning för i första hand nyanställda i statlig tjänst. Syftet med utbildningen är enligt ett pressmeddelande att ge nyanställda en gemensam introduktion till den särskilda roll som statsanställda har och stärka myndigheternas arbete med en god förvaltningskultur. Utbildningen ska kunna erbjudas från och med 1 juli 2023.

”De som arbetar i statsförvaltningen ska känna sig trygga i sin roll. En gemensam introduktionsutbildning för anställda kan förhindra att fel och brister uppstår, minska risken för korruption och därmed också bidra till att upprätthålla förtroendet för statsförvaltningen”, understryker civilminister Ida Karkiainen i pressmeddelandet.

Utbildningen ska enligt pressmeddelandet i första hand rikta sig till nyanställda vid statliga myndigheter under regeringen och omfatta frågor som är centrala för statsanställda. Exempel på frågor som kommer att innefattas är de grundläggande rättsprinciper och regelverk som gäller i statsförvaltningen och den statliga värdegrunden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA