ST positivt till utbildning för statsanställda

STATSFÖRVALTNING2021-04-16

ST är till stora delar positivt till Tillitsdelegationens förslag till en gemensam, obligatorisk utbildning för statsförvaltningen. Förbundet delar delegationens uppfattning att samtliga statsanställda – oavsett hur länge de varit anställda – ska vara tvungna att gå utbildningen.

En gemensam utbildning för alla statsanställda är en fråga som ST drivit länge. I sitt remissvar på Tillitsdelegationens betänkande poängterar förbundet att en gemensam utbildning som tar upp bland annat ansvaret kring myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess och meddelarskyddet kommer att stärka de anställdas professionella omdöme. Något som i sin tur kommer att öka medborgarnas förtroende för statlig verksamhet och det demokratiska systemet.

ST är positivt till att förslaget innebär att alla statsanställda måste genomgå utbildningen, oavsett hur länge de varit anställda. Arbetsgivarverket å andra sidan, anser att endast nyanställda inom staten ska behöva gå utbildningen.

Däremot är ST och Arbetsgivarverket överens om att det även behövs en särskild introduktionsutbildning för chefer inom staten och efterlyser det i sina respektive remissvar.

Enligt Tillitsdelegationens förslag ska utbildningen gälla alla anställda, uppdragstagare och praktikanter inom staten. ST anser att även konsulter ska omfattas och hänvisar till en rapport från Riksrevisionen 2018 som visar att kostnaderna för konsulttjänster motsvarar 13 procent av de sammanlagda personalkostnaderna inom staten. ”Det är därför rimligt att samma krav som ställs på statsanställda även ska gälla för konsulter”.

I remissvaret skriver ST också att det är viktigt att finansieringen av utbildningen i huvudsak består av nya anslag. Det måste också garanteras att kostnaderna för utbildningen inte går ut över övrig kompetensutbildning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.