ST positivt till utbildning för statsanställda

STATSFÖRVALTNING2021-04-16
ST är till stora delar positivt till Tillitsdelegationens förslag till en gemensam, obligatorisk utbildning för statsförvaltningen. Förbundet delar delegationens uppfattning att samtliga statsanställda – oavsett hur länge de varit anställda – ska vara tvungna att gå utbildningen.

En gemensam utbildning för alla statsanställda är en fråga som ST drivit länge. I sitt remissvar på Tillitsdelegationens betänkande poängterar förbundet att en gemensam utbildning som tar upp bland annat ansvaret kring myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess och meddelarskyddet kommer att stärka de anställdas professionella omdöme. Något som i sin tur kommer att öka medborgarnas förtroende för statlig verksamhet och det demokratiska systemet.

ST är positivt till att förslaget innebär att alla statsanställda måste genomgå utbildningen, oavsett hur länge de varit anställda. Arbetsgivarverket å andra sidan, anser att endast nyanställda inom staten ska behöva gå utbildningen.

Däremot är ST och Arbetsgivarverket överens om att det även behövs en särskild introduktionsutbildning för chefer inom staten och efterlyser det i sina respektive remissvar.

Enligt Tillitsdelegationens förslag ska utbildningen gälla alla anställda, uppdragstagare och praktikanter inom staten. ST anser att även konsulter ska omfattas och hänvisar till en rapport från Riksrevisionen 2018 som visar att kostnaderna för konsulttjänster motsvarar 13 procent av de sammanlagda personalkostnaderna inom staten. ”Det är därför rimligt att samma krav som ställs på statsanställda även ska gälla för konsulter”.

I remissvaret skriver ST också att det är viktigt att finansieringen av utbildningen i huvudsak består av nya anslag. Det måste också garanteras att kostnaderna för utbildningen inte går ut över övrig kompetensutbildning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.