Bild: Mostphotos

Säger nej till obligatorisk utbildning för statsanställda

ARBETSGIVARVERKET2021-04-13

En utbildning för dem som arbetar i statsförvaltningen bör inte vara obligatorisk utan i första hand riktas mot nyanställda i staten, skriver Arbetsgivarverket i ett remissvar på Tillitsdelegationens betänkande ”En gemensam utbildning inom statsförvaltningen”.

Arbetsgivarverket är i grunden positiva till en gemensam introduktionsutbildning för statsanställda. Myndigheten delar regeringens syn på att en sådan skulle kunna bidra till att öka medborgarnas förtroende för statsförvaltningen och ytterst förtroendet för demokratin.

Men Arbetsgivarverket ställer sig inte bakom Tillitsdelegationens förslag på att utbildningen ska vara obligatorisk. Myndigheten menar att målgruppen i första hand bör vara nyanställda i staten. Nyttan av utbildningen kommer att vara låg för de medarbetare som redan har tillägnat sig motsvarande kunskaper, antingen genom tidigare utbildning eller genom erfarenhet av arbete inom staten, skriver myndigheten i remissvaret.

Arbetsgivarverket avstyrker också förslaget om att utbildningen ska ha samma innehåll och vara lika för alla. Myndigheten anser att innehållet behöver vara anpassningsbart och flexibelt utifrån olika faktorer som myndigheternas storlek, verksamhetens karaktär och de nyanställdas förkunskaper.

Arbetsgivarverket vill också se en särskild utbildning för nya myndighetschefer. ”Denna grupp bär det yttersta ansvaret och att deras agerande får stor effekt. En särskild utbildning för denna målgrupp, som ersätter den föreslagna gemensamma grundutbildningen, skulle därför utgöra ett stort signalvärde såväl gentemot övriga statsanställda som mot allmänhet och företag”, menar Arbetsgivarverket.

ST har ännu inte inkommit med sitt remissvar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av M (ej verifierad) tors, 04/15/2021 - 18:13
Chefer innom myndigheter borde få en ganska gedigen utbildning:
1) upphandlingsregler.
2) statlig redovisning och budgetprocesser.
3) offentlighetsprinciper.
4) statsförvaltningens uppbyggnad.

Här inte behovet precis några föreläsningar utan djupare kunskap i verktyg och massvis med simulerade scenarier, samt prov på dessa delar.

Det är förvånadsvärt vanligt att de kommer fonnprivat näringsliv och har väldigt liten förståelse för de spelregler som gäller innom statsförvaltning som många gånger är mycket mer komplex för dem att hantera och som i slutänden landar i stor frustration och uppgivenhet.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.