ST-kritik mot förslag om introduktionsutbildning

STATSFÖRVALTNING2022-01-19

Regeringen ska inom kort ge Statskontoret i uppdrag att utarbeta en gemensam introduktionsutbildning för statstjänstemän, uppger civilminister Ida Karkiainen, S, för Publikt. Men utbildningen blir inte obligatorisk, vilket STs ordförande Britta Lejon är starkt kritisk till.

Frågan om en utbildning som ger statstjänstemän insikt i vad det innebär att arbeta på en myndighet har stötts och blötts i flera år. ST har drivit på under lång tid, och även riksdagen har i så kallade tillkännagivanden krävt att en sådan reform ska genomföras.

I juni 2020 lade regeringens Tillitsdelegation fram ett förslag om en gemensam introduktionsutbildning för statstjänstemän. Ett och ett halvt år senare utlovar civilminister Ida Karkiainen att ett uppdrag snart ska ges till Statskontoret att utforma en webbaserad utbildning.

Det har funnits kritik från myndighetsvärlden mot Tillitsdelegationens förslag att utbildningen ska vara obligatorisk. Det har Ida Karkiainen tagit till sig och regeringen kommer därför inte att ställa krav på att alla statstjänstemän ska genomgå den.

– Remissinstanserna var tydliga, det finns önskemål om en viss flexibilitet. Vi ska inte vara rigida från statens sida, och jag tror inte att man behöver detaljreglera det. Men det är givetvis viktigt att vi tittar på det när utbildningen är på plats, säger hon till Publikt.

STs ordförande Britta Lejon är långtifrån nöjd med beskedet. Hon anser att utbildningen ska vara obligatorisk och inte enbart digital.

– Det här blir en tummetott. Jag tycker att det är sorgligt, och jag tror inte att det här var vad riksdagen såg framför sig, säger hon.

Det räcker inte med att lära sig förvaltningslagen och grundlagarna, och det handlar inte bara om kunskapsinhämtning, understryker Britta Lejon.

– Det kan man göra själv på kammaren. Men statstjänstemän måste klara svåra avvägningar mellan ideal som kan krocka, exempelvis mellan rättssäkerhet och effektivitet, och man behöver ha möjligheter att diskutera svåra frågor. Nu verkar det bara bli en i raden av alla digitala utbildningar som finns.

Enligt Britta Lejon har det förekommit under pandemin att handläggare kastas in i arbetet, som ofta utförts på distans, utan någon som helst introduktion.

– Det pågår bra saker på många myndigheter, men inte på alla. Det är inte alla som har de ekonomiska förutsättningarna. Men kvalitet måste få kosta.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA