Utbildning för statsanställda utreds

STATSFÖRVALTNING2019-03-29

Regeringen har beslutat att ge Tillitsdelegationen i uppdrag att lämna förslag om hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas.

Införandet av en gemensam introduktionsutbildning är ett led i regeringens arbete med att främja en god förvaltningskultur i staten och därmed stärka tilliten till staten och det offentliga, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

”Att införa en obligatorisk introduktionsutbildning är ett sätt att stärka kunskapen om och skapa en samsyn kring de gemensamma professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda, oavsett om man jobbar i exempelvis försvaret, på våra lärosäten eller domstolar. Därigenom kan riskerna för korruption och andra förtroendeskadliga beteenden förebyggas”, skriver civilminister Ardalan Shekarabi i pressmeddelandet.

Samtidigt som regeringen gav Tillitsdelegationen det utvidgade uppdraget togs beslutet att utse Christina Forsberg, generaldirektör vid CSN, till ny ordförande i delegationen. Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, utsågs till ny ledamot.

Uppdraget ska redovisas senast 2 maj 2020.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA