Nationell plan mot korruption tas fram

KORRUPTION2019-12-10

Regeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.

Vid ett seminarium i samband med internationella antikorruptionsdagen presenterade civilminister Lena Micko, S, planerna på att ta fram en handlingsplan för att åstadkomma ett mer samlat grepp i arbetet mot korruption.

”Tillit till det offentliga är grunden för ett starkt samhälle. Men den tilliten ska inte tas för givet och det är vår uppgift att ge förutsättningarna att upprätthålla en förvaltning av hög kvalitet. En gemensam handlingsplan är ett steg i det arbetet”, konstaterade Lena Micko i ett pressmeddelande.

Handlingsplanen ska främst inrikta sig på den offentliga sektorn och skapa förutsättningar att bedriva ett mer effektivt och samordnat arbete mot korruption. Erfarenheter och kunskaper från myndigheter, andra organisationer och kommuner kommer vara en viktig del i arbetet med att ta fram en handlingsplan, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Det finns problem och utmaningar att ta tag i, även om Sverige internationellt sett framstår som ett land fritt från korruption, konstaterar regeringen. Det handlar bland annat om att korruption uppfattas som ovanligt och tar sig andra och ibland mer svårupptäckta former än i andra länder, däribland vänskapskorruption i olika former.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.