Civilminister Lena Micko, S, tar emot betänkandet om grundutbildning för statligt anställda av Tillitsdelegationens ordförande Christina Forsberg.
Civilminister Lena Micko, S, tar emot betänkandet om grundutbildning för statligt anställda av Tillitsdelegationens ordförande Christina Forsberg.

Föreslår lagreglerad utbildning för statsanställda

STATSFÖRVALTNING2020-06-24

Tillitsdelegationen föreslår att det införs en gemensam och obligatorisk grundutbildning för alla statsanställda om rollen som statligt anställd. ”Jag tror inte att en enda utbildning löser allt, men det här är en åtgärd”, säger civilminister Lena Micko till Publikt.

Tillitsdelegationens ordförande, Christina Forsberg, tillika generaldirektör på Centrala studiestödsnämnden, har haft regeringens uppdrag att utreda en gemensam utbildning för statsanställda. Hon inledde presskonferensen med att konstatera att behovet av en utbildning för statsanställda har funnits länge, och att den enkät som delegationen gjort till myndigheterna bekräftat att en sådan efterfrågas. 

I betänkandet föreslår delegationen en lagreglerad grundutbildning som alla statligt anställda ska gå, även anställda på de myndigheter som ligger under riksdagen. Vissa yrkesgrupper, som ordinarie domare, ska dock undantas. Delegationen föreslår även att uppdragstagare inom statsförvaltningen, doktorander utan anställning och praktikanter ska gå utbildningen.

– Vår bedömning är att vi inte bara kan fånga upp de nyanställda. Utan det handlar om att fånga upp alla anställda och verksamma inom staten, sade Christina Forsberg på presskonferensen.

Utbildningen föreslås vara tio timmar och införas successivt under en längre period. 

– Vi hade kunnat föreslå hur många timmar som helst men det är inte rimligt, utan vi har landat i tio timmar.

Utbildningen föreslås vara uppdelad i fyra olika delmoment, och bestå av både digitalt material och fysiska möten. Nyanställda och andra anställda ska gå tillsammans och utbildningen ska helst vara myndighetsövergripande, framhöll Christina Forsberg.

– Även den som jobbat länge ser ett värde i att träffa andra, och att vända och vrida på perspektiven tillsammans med andra.

Christina Forsberg underströk att en gemensam grundutbildning bör ha som mål att stärka den enskilde medarbetarens förmåga att hantera rollen som statsanställd, bland annat genom ökad kunskap om statsförvaltningen och de särskilda regler som gäller inom staten. Hon ser också att en gemensam utbildning kan ge bieffekter i form av ökat förtroende för staten. 

Tillitsdelegationen föreslår att ett universitet får i uppdrag att ta fram utbildningen och utbilda handledare. Den föreslår också att det inrättas ett råd med lika många representanter från regering och riksdag vardera, och att rådet har Statskontoret som värdmyndighet. 

– Rådet ska ha ett beslutsmandat när det gäller det konkreta innehållet i grundutbildningen. Och också för fortbildning. Att vi föreslår just Statskontoret som värdmyndighet beror på att myndigheten har den förvaltningspolitiska kompetensen och även i uppdrag att jobba med god förvaltningskultur.

För att klara av att genomföra en utbildningsinsats för drygt 260 000 anställda föreslås ett successivt införande. De första två åren ska regeringen bereda ärendet och fatta nödvändiga beslut, samtidigt som en pilotverksamhet sjösätts och utvärderas. År två till fem föreslår delegationen att omkring 60 000 anställda årligen genomgår utbildningen. 

Christina Forsberg poängterar att de statliga myndigheternas ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare inte försvinner i och med den föreslagna utbildningen. 

– Vardagslärandet måste fortsätta även efter den här grundutbildningen.

Civilminister Lena Micko, S, tog emot utredningen och konstaterar att staten har ett särskilt ansvar för sina anställda gentemot medborgarna.

– Att öka kunskapen om de gemensamma professionella värderingar som alla statsanställda ska arbeta utifrån är viktigt också för att förebygga riskerna för korruption och andra förtroendeskadliga beteenden, säger hon till Publikt.

Lena Micko vill inte nu säga något mer konkret om utredningens förslag, utan hänvisar till att frågan nu ska beredas vidare.  

– Det som är väldigt positivt är att det är ett konkret förslag för hur man ska åstadkomma en utbildning som många frågar efter. 

Hon uppskattar särskilt att Tillitsdelegationen har lyft fram behovet av en utbildning över myndighetsgränserna.  

– Det är väldigt nyttigt att utbyta erfarenheter över myndighetsgränserna, liksom mellan nyanställda och tidigare anställda. Jag tror inte att en enda utbildning löser allt, men det här är en åtgärd. 

Vad gäller delegationens förslag att Statskontoret ska bli värdmyndighet, och ett universitet ansvarigt för att ta fram utbildningen, säger Lena Micko att det är ett intressant upplägg.  

– Om det kommer landa exakt så är för tidigt att säga, det ska som sagt beredas först. Men självklart – vi har forskning om statsförvaltningen och universitet som är duktiga på det och det måste tas tillvara. 

När det gäller finansiering har civilministern ännu inga klara besked. Tillitsdelegationen föreslår att myndigheterna ska ta kostnaderna för den arbetstid som varje anställd kommer att lägga ned på utbildningen, och att Statskontoret och det universitet som får ansvaret för att ta fram utbildningen får anslag för sin arbetsinsats. Delegationen föreslår att anslaget ska finansieras med omfördelning från andra myndigheters anslag, eftersom utbildningen enligt direktiven inte fick kosta något.    

– De har inte gått på in i detaljer vad gäller finansieringen. Det får vi titta på, jag begriper att det är tufft överallt, säger Lena Micko.

Utbildningen föreslås ha fyra delmoment

De fyra delmomenten i utbildningen för statsanställda föreslås ta upp:

  • Rollen som följer av att arbete i den statliga förvaltningen i en demokrati och en rättsstat.
  • Rollen som följer av att arbeta i den statliga förvaltningen och myndigheternas roll och uppdrag.
  • Förutsättningar, möjligheter, förhållningssätt och risker i rollen som följer av att arbete i statsförvaltningen
  • Olika uppdrag, situationer och krav som den som arbetar i statsförvaltningen möter i vardagen.

Källa: Tillitsdelegationen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA