STs förbundsordförande Britta Lejon är särskilt nöjd över att delegationen trycker på att utbildningen ska vara myndighetsöverskridande.
Bild: Casper Hedberg
STs förbundsordförande Britta Lejon är särskilt nöjd över att delegationen trycker på att utbildningen ska vara myndighetsöverskridande.

ST välkomnar förslag om obligatorisk utbildning

STATSFÖRVALTNING2020-06-24

“Det är ett jätteviktigt steg i rätt riktning. Jag är väldigt glad över att de föreslår att det ska bli en lag”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt om Tillitsdelegationens förslag om obligatorisk och gemensam grundutbildning för statsanställda.

ST har länge krävt en gemensam utbildning för statligt anställda. I dag presenterade Tillitsdelegationen sitt förslag om just en sådan utbildning. Att den föreslås bli reglerad i lag välkomnas av STs ordförande Britta Lejon.

– Det borgar för att den blir av. Det är bättre än att bara skriva i regleringsbreven, säger hon.

Enligt förslaget ska den obligatoriska delen av utbildningen bli tio timmar lång. Britta Lejon tycker att omfattningen kan diskuteras.

– Det är lite, man hinner bara med det grundläggande. Det förutsätter att myndigheterna fortsätter med myndighetsspecifika interna utbildningar och fortbildning.

Britta Lejon är särskilt nöjd över att delegationen trycker på att utbildningen ska vara myndighetsöverskridande. 

– Det kommer bidra till att fördjupa förståelsen för uppdraget och till en gemensam förvaltningskultur. Det handlar om likabehandling och rättssäkerhet, även om man har ansvar för olika frågor. 

Hon ser också positivt på att ett universitet ska få i uppdrag att ta fram utbildningen och utbilda handledare.

– Det har vi själva föreslagit, även om vi anser att universitetsanställda även skulle kunna hålla i själva utbildningen. Vi tror att ett universitets medverkan kommer att öka kvaliteten i utbildningen. Även forskningen kommer att gagnas av detta. Om forskningens resultat ska ha någon betydelse måste det ut i verkligheten. Och ett sådant här utbyte kan också ge forskare idéer och input till forskningen. 

Britta Lejon har inget emot att Statskontoret får i uppdrag att vara värdmyndighet för det råd som ska besluta om utbildningen, men hon efterlyser en stadig finansiering.

– Regeringen måste avsätta resurser. God förvaltningskultur måste få kosta, det tjänar alla på i slutänden. 

Hon förutsätter också att facken kommer att blandas in i arbetet med att ta fram utbildningen, kanske i någon slags referensgrupp eller liknande.

– Vi har relevant erfarenhet om vad som behöver lyftas och vad som är problem i vardagen. Inte minst när det gäller konflikter mellan olika mål i värdegrunden, exempelvis kravet på effektivitet kontra kravet på rättssäkerhet, säger Britta Lejon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA